تمامی درس ها
درباره ما
مدارهای الکتریکی ۱
فارسی استاد: ایمان قطبی 14 جلسه
به جرأت می توان گفت، مهندسی برق بدون مدار الکتریکی بی معنا است. تمام گرایش های مهندسی برق برای تحلیل سیستم های الکتریکی نیاز به تبحر و مهارت در تحلیل مدارهای الکتریکی دارند. درس مدار 1 دانشجو را با دنیای گسترده مدارات الکتریکی آشنا می کند.
کار با بررسی ساده ترین المان های مداری آغاز می شود و با بررسی مدارهای مقاومتی و قوانین کیرشف، اساس تحلیل مدار را شکل می دهد. سپس با ورود عناصر ذخیره کننده انرژی به مدار، مدارات مرتبه ای بررسی می شوند. در نهایت بحث پاسخ دایمی و تزویج و ترانس مطرح می شود.
ایمان فارغ التحصیل مهندسی برق - الکترونیک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشکده فنی دانشگاه تهران است. زمینه علاقه و فعالیت او الکترونیک آنالوگ، فرکانس بالا و الکترونیک زیستی است. او همیشه به درس دادن و آموزش علاقه زیادی داشته.
لیست درسها و جلسات
مقدمه بر مدارهای فشرده - قوانین کیرشف
مقاومت و منابع
مدارهای مقاومتی
آپ - امپ
عناصر حافظه دار (سلف و خازن)
مدارهای مرتبه اول
مدارهای مرتبه دوم
مدارهای مراتب بالاتر
حالت دایمی سینوسی
مقدمه ای بر شبکه های سه فاز
سلف های تزویج شده و ترانسفورماتور