اقتصاد کلان
‫درس های مربوط به مبانی اقتصاد خرد در سطح سال های اول دانشگاه.
سلمان خان
سلمان خان، آموزگار آمریکایی و بنیان گذار آکادمی خان، یک نهاد عام المنفعه آموزشی است. او بیش از ۳۰۰۰ فیلم آموزشی درباره ریاضیات و علوم درست کرده است. تا الان درس های وی نزدیک به ۱۵۰ میلیون بار دیده شده و وی را تبدیل به یکی از محبوب ترین معلم های دنیا کرده است. او دارای سه مدرک کارشناسی از دانشگاه MIT و یک مدرک مدیریت از دانشگاه هاروارد است.
لیست درسها و جلسات:

جریان درآمد و مخارج

تجزیه تولید ناخالص داخلی

بحث بیشتر در مورد مشارکت نهایی و متوسط ​​تولید ناخالص داخلی

سرمایه گذاری و مصرف

تولید ناخالص داخلی از دیگاه مصرف و درآمد

اجزای تولید ناخالصی داخلی

نمونه هایی از حسابداری تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی واقعی وتولید ناخالص داخلی اسمی

تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی

مثالی ازمحاسبه تولید ناخالص داخلی واقعی با استفاده از تعدیل کننده

معرفی تورم

شاخص واقعی قیمت یک سبد از کالاها

داده ها ی نرخ تورم

متوسط تورم در یک اقتصاد خوب

رکود تورمی

بازدهی حقیقی و اسمی

محاسبه بازده حقیقی به دلار سال گذشته

ارتباط بین بازده حقیقی و تورم

رکود

سرعت پول نسبت به مقدار تغییر قیمت ها

رکود علی رغم افزایش در عرضه پول

مارپیچ رکودی

ابرتورم

نرخ بیکاری اصلی

منحنی فیلیپس

بهره به عنوان هرینه اجاره ی پول

عرضه پول و اثر نرخ بهره بر تقاضا

چرخه کسب و کار

تقاضای کل

انتقال (تغییر بنیادی) در تقاضای کل

عرضه کلی اقتضاد در بازه بلند مدت

عرضه کلی اقتضاد در بازه کوتاه مدت

تورم ناشی از فرونی تقاضا

تولید ناخالص داخلی حقیقی با تغییر قیمت

تورم ناشی از فشار هزینه ها بر تولید

سیاست های پولی و مالی

اهرم مالیاتی سیاست مالی

تفکیک قیمت گاز

قیمت نفت در کوتاه مدت

اقتصاد کینزی

ریسک ناشی از تفکر کینزی

بررسی اجمالی ذخایر قانونی بانک ها

نقاط ضعف وام بر اساس سیستم ذخایر قانونی

ذخیره کامل بانکی

عرضه پول M0 M1 و M2

حسابداری ساده ذخایر جزئی (بخش یک)

حسابداری ساده ذخایر جزئی (بخش دو)