تمامی درس ها
درباره ما
مثال هایی از تخمین کمترین مربعات
EN استاد: سلمان خان

اگر بعد از دانلود ویدئو در دیدن زیرنویس به مشکل برخوردید این ویدئو را ببینید.

توضیحات:
Linear Algebra: Least Squares Examples