ضرب نقطه بردارها و طول بردار


اگر بعد از دانلود ویدئو در دیدن زیرنویس به مشکل برخوردید این ویدئو را ببینید.

توضیحات:

Vector Dot Product and Vector Length