تمامی درس ها
درباره ما
ضرب نقطه بردارها و طول بردار
EN استاد: سلمان خان

اگر بعد از دانلود ویدئو در دیدن زیرنویس به مشکل برخوردید این ویدئو را ببینید.

توضیحات:
Vector Dot Product and Vector Length