تمامی درس ها
درباره ما
رابطه تصویر شی و فاصله کانونی (اثبات فرمول)
EN استاد: سلمان خان

اگر بعد از دانلود ویدئو در دیدن زیرنویس به مشکل برخوردید این ویدئو را ببینید.

توضیحات:
Object Image and Focal Distance Relationship (Proof of Formula)