آماره T در مقابل آماره Z


اگر بعد از دانلود ویدئو در دیدن زیرنویس به مشکل برخوردید این ویدئو را ببینید.

توضیحات:

Z-statistics vs. T-statistics