تمامی درس ها
درباره ما
آماره T در مقابل آماره Z
EN استاد: سلمان خان

اگر بعد از دانلود ویدئو در دیدن زیرنویس به مشکل برخوردید این ویدئو را ببینید.

توضیحات:
Z-statistics vs. T-statistics