پیش فاکتور خرید
قیمت تخصص:
2,275,000 تومان
تخفیف تخصص:
341,250- تومان
قیمت تخصص با تخفیف:
1,774,083 تومان
مالیات بر ارزش افزوده:
159,667 تومان
مبلغ قابل پرداخت
1,933,750 تومان
درگاه پرداخت ملت
تایید و اتصال به درگاه پرداخت
با تکمیل خرید شرایط استفاده از مکتب‌خونه را می‌پذیرم.