پیش فاکتور خرید
قیمت تخصص:
2,314,000 تومان
تخفیف تخصص:
347,100- تومان
قیمت تخصص با تخفیف:
1,804,495 تومان
مالیات بر ارزش افزوده:
162,405 تومان
مبلغ قابل پرداخت
1,966,900 تومان
درگاه پرداخت ملت
تایید و اتصال به درگاه پرداخت
با تکمیل خرید شرایط استفاده از مکتب‌خونه را می‌پذیرم.