پروژه میانی دوم
پروژه را به صورت یک فایل فشرده(zip،rar یا ...) ارسال کنید. حجم فایل نهایی باید کمتر از 5 مگابایت باشد.