تمرین برنامه نویسی : محاسبه مساحت مستطیل

در این مسئله باید طول و عرض مستطیل را از ورودی بخوانید و مساحت آن را در خروجی چاپ کنید. ورودی مسئله شامل دو خط می باشد. خط اول شامل طول مستطیل و خط دوم شامل عرض مستطیل می باشد. یک خط در خروجی چاپ کنید که شامل مساحت مستطیل است.

طول و عرض مستطیل اعداد صحیح مثبت هستند.

لطفا هیچ چیز اضافه ای غیر از آنچه خواسته شده در خروجی چاپ نکنید، دقیقا ۲ عدد از ورودی بخوانید و یک عدد در خروجی چاپ کنید.

عباراتی مانند lotfan arze mostatil ra vared کنید و از این قبیل متن ها را در خروجی چاپ نکنید باعث می شود برنامه ی شما درست داوری نشود.

 

ورودی نمونه

7
10

 

خروجی نمونه

70

 


* فایل ارسالی شما به صورت آنلاین ارزیابی خواهد شد. این فرایند لحظاتی به طول خواهد انجامید.
* پروژه را با فرمت.py (پایتون ۳) ارسال کنید. حجم فایل نهایی باید کمتر از 1 مگابایت باشد.
* دقت کنید فایل ارسالی با نوع فایل انتخاب شده یکی باشد. در غیر این صورت پروژه به درستی تصحیح نخواهد شد.