تمرین برنامه نویسی : چاپ عبارت Hello World

در این سوال باید کاربر برنامه ای بنویسد که در خروجی عبارت زیر را چاپ کند.

Hello World!

لطفا توجه کنید که دقیقا باید این عبارت با علامت تعجب در انتها چاپ شود و کوچک و بزرگ بودن حروف هم مهم می باشد.

 

تمرین های برنامه نویسی به این صورت هستند که باید کدی که خواسته شده را در یک فایل با پسوند .py ذخیره کنید و آن فایل را ارسال کنید.


* فایل ارسالی شما به صورت آنلاین ارزیابی خواهد شد. این فرایند لحظاتی به طول خواهد انجامید.
* پروژه را با فرمت.py (پایتون ۳) ارسال کنید. حجم فایل نهایی باید کمتر از 1 مگابایت باشد.
* دقت کنید فایل ارسالی با نوع فایل انتخاب شده یکی باشد. در غیر این صورت پروژه به درستی تصحیح نخواهد شد.