تمرین برنامه نویسی : چاپ عدد بزرگتر

 
تمرین برنامه نویسی : چاپ عدد بزرگتر

در این برنامه دو عدد از ورودی می خوانید و عدد بزرگتر را در خروجی چاپ می کنید. خط اول ورودی شامل عدد اول است. خط دوم ورودی شامل عدد دوم است. تضمین می شود اعداد ورودی اعداد صحیح مثبت هستند. در صورت مساوی بودن دو عدد ورودی فرقی نمی کند، یکی از آنها را چاپ کنید.

 

ورودی نمونه

17
13

خروجی نمونه

17

 

برای ارسال این جلسه باید دوره را به طور کامل خریداری کنید.