یکی از پرکاربردترین حلقه‌ها  حلقه for در پایتون است. این حلقه زمانی استفاده می‌شود که نیاز به تکرار با گام های مشخص در بازه‌ای مشخص باشد و یا برنامه‌نویس بخواهد این تکرار بر روی المان های یک داده ساختار مثل آرایه یا لیست انجام شود.

در حالت اول داخل ورودی حلقه For سه بخش باید اضافه کنیم. یکی متغیر شمارنده یا counter حلقه است که تکرارها با استفاده از این متغیر کنترل می‌شود. بعد از مشخص کردن متغیر شمارنده از کلیدواژه IN استفاده می‌شود و بعد از آن نوبت به اضافه کردن بازه تکرار است که به کمک دستور RANGE تعریف می‌شود. ورودی این دستور دو عدد است که یکی حدپایین و حد بالای بازه تکرار مورد نظر ماست.

برای استفاده از حلقه For روی آرایه ها کافی است در اختار بالا به جای دستور range نام آرایه مورد نظر خود را وارد کنید. پس از این کار در بلاک مربوط به حلقه تمامی دستوراتی که باید در حلقه تکرار شود را وارد می‌کنیم.

یکی از قابلیت‌هایی که برای استفاده از حلقه‌ها در پایتون وجود دارد قابلیت continue است. این قابلیت زمانی به شما کمک می‌کند که‌ بخواهیم دستورات حلقه در شرایط خاصی اجرا نشود و حلقه وارد مرحله بعد شود.در این صورت برنامه بعد از رسیدن به واژه continue ادامه دستورات حلقه را رها می‌کند و وارد مرحله بعد حلقه می‌شود