×

گزارش خرابی

لیست‌ها یکی از پرکاربردترین و مهم ترین ساختارهای داده در پایتون هستند. لیست دارای دو ویژگی هستند .یکی شماره ای است که به داده‌ها به صورت خودکار داده می‌‌شود و از 0 آغاز شده و تا هر زمان که مقدار وارد لیست شود این اعداد بعه ترتیب اضافه می‌شوند. به این عدد در پایتون INDEX می‌گویند. ویژگی دوم این لیست‌ها مقادیر یا VALUE‌ها هستند که همان مقادیری هستند که لیست ها به ما اجازه می‌دهند که یک لیستی از مقادیر تهیه کنیم و در پایتون با علامت [ ] ساخته می‌شونددر لیست ها هرنوع داده ای می تواند قرار بگیرد (عدد صحیح، عدد اعشاری، String ) .حتی لیست ها می توانند شامل لیست های دیگر نیز باشند .

برخلاف String‌ها، لیست‌ها immutable نیستند. یعنی امکان تغییر مقادیر لیست وجود دارد. همچنین این امکان وجود دارد که روی اعضای یک لیست عملیات ریاضی مختلف انجام داد. از مهم‌ترین متدهایی که در لیست ها وجود دارند می‌توان متد SORT برای مرتب کردن اعضای لیست، APPEND برای اضافه کردن یک عضو به لیست، REMOVE برای پاک کردن یک عضو از آرایه و EXTEND برای اضافه کردن یک لیست به لیست دیگر را نام برد.

همچنین برای انجام عمل تکرار روی یک لیست می‌توان از یکی از حالت های لقه FOR که مخصوص لیست‌هاست استفاده کرد و یک دستور را برای تمام اعضای یک لیست تکرار کرد.