یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های زبان پایتون کار با فایل ها هستند. زبان پایتون قادر است اطلاعات موجود در یک برنامه را در فایل ذخیره کرده و یا اطلاعاتی را از فایل بخواند و عملیات پردازش را روی این فایل‌ها انجام دهد. مهم‌ترین دلیل استفاده از فایل‌ها ماندگاری اطلاعات است. این فایل‌ها به عنوان حافظه بیرونی عمل کرده که مستقل از برنامه هستند که کار کردن با اطلاعات و نکهداری ان را تسهیل می‌کنند.

برای این که با فایل‌ها کار کنیم ابتدا باید یک دستگیره (handler) ایجاد می‌کنیم. کار این دستگیره این است که به ما اجازه می‌دهد عملیات باز کردن، بستن، نوشتن در فایل و خواندن از روی یک فایل را انجام دهیم.

مثلا دستور open‌ یک فایل رو برای ما باز می‌کند. با دستور read عمل خواندن دیتا از فایل انجام می‌شود. به کمک دستورwrite می‌توان اطلاعات پردازش شده توسط برنامه را روی فایل نوشت و ذخیره کرد و دستور close هم عمل بستن فایل را انجام می‌دهد. باید توجه داشت که این دستورات روی دستگیره (handler) فراخوانی می‌شوند.

یکی از ویژگی‌هایی که برای نوشتن در فایل‌ها کاربرد دارد، ایجاد فاصله در اطلاعات نوشته شده در فایل است.دستور /n برای ایجاد یک خط جدید در فایل استفاده می‌شود. دستور stirp فاصله‌های اضافی موجود در انتهای خطوط را حذف می‌کند.دستور /t برای ایجاد فاصله داخل خط است و مانند دکمه tab عمل می‌کند.