×

گزارش خرابی

در این بخش درباره مفهوم شی گرایی پیشرفته بحث می‌کنیم. در برنامه‌نویسی شی گرا تمام مقادیر و رفتارها در موجودی به نام شی (object) قرار می‌گیرد.روش برنامه نویسی شی‌گرا در مقابل روش برنامه نویسی تابعی یا procedural قرار می‌گیرد که به صورت توابعی و بلوک های برنامه ای است که به صورت ترتیبی اجرا می‌شوند.در شی گرایی این امکان به برنامه نویسی داده شد تا موارد شبیه به هم را داخل یک کلاس قرار داده و به تعداد دلخواه اشیا با ویژگی های یکسان از آن کلاس ایجاد کند.

 این اشیا دارای یک سری متغیر هستند که مانند ویژگی های یک فرد است. مثل سن، قد ، اسم و....

به این ویژگی ها در شی گرایی Class attribute می‌گویند. همچنین این اشیا در پایتون دارای رفتارهایی مخصوص به خود هستند که به صورت توابعی به این اشیا نسبت داده می‌شوند. در شی‌گرایی به این توابع متد (method) گفته می‌شود. این فیلدها و متدها در داخل ساختاری به نام کلاس قرار می‌‌گیرند. کلاس‌ها دربرارنده اطلاعات مربوط به اشیا هستند و به کمک آنها می‌توان اشیا را ساخته و از آنها استفاده کرد.در برنامه نویسی شی‌گرا ابتدا باید یک شی از یک کلاس ایحاد کنیم. پس از ایجاد این شی می‌توان از متغیرهای مخصوص کلاس و متدهای آن روی این شی استفاده کرد.

شی گرایی به برنامه نویسان کمک می‌کند تا مسائل خود را به اجزای کوچک تر تقسیم کنند و سرعت و دقت برنامه نویسی را افزایش داده و جلوی تکرارهای غیر ضروری را می‌گیرد.

در جلسه بعد به شی‌گرایی در پایتون خواهیم پرداخت.