عدد منفی در آلفا
برای آلفای کرونباخ، در جدول inter-item correlation matrix اگر عدد منفی داشتیم باید حذف کنیم؟
1 پاسخ
0 امتیاز
زینب پیروی نژاد
01:37 1402/07/29

برای طرح سوال در تالار گفتگو باید در دوره ثبت نام کرده و ایمیل خود را در قسمت ویرایش پروفایل وارد کنید.