آزمون مناسب برای ...
سلام و احترام یک متغیر را با دو روش اندازه گیری کردیم که مقیاس در هر روش متفاوت است. مثلا با دو روش اندازه گیری قد و وزن، میزان رشد کودکان را سنجیدیم. حالا میخواهیم ببینیم که بین رشد قدی و وزنی تفاوتی وجود دارد یا نه؟ از چه آزمونی میشه استفاده کرد؟
3 پاسخ
0 امتیاز
علی محمدحسنی
15:15 1400/08/05
راهنمای بسته ها در نرم افزار آر
سلام و احترام وقتی آزمونی را در یک بسته خاص در R استفاده میکنیم، آیا راهی هست که بتوانیم به فرمول استفاده شده توسط نرم افزار دسترسی داشته باشیم. با تشکر
1 پاسخ
0 امتیاز
علی محمدحسنی
14:56 1400/05/11
F در جدول ANOVA در بخش خروجی تحلیل واریانس یکراهه
سلام و احترم F در جدول ANOVA در بخش خروجی تحلیل واریانس یکراهه به چه معناست؟ F چیست و در جدول مربوطه باید در چه بازه ای باشد تا معنادار باشد؟
3 پاسخ
0 امتیاز
علی محمدحسنی
14:54 1400/05/11

برای طرح سوال در تالار گفتگو باید در دوره ثبت نام کرده و ایمیل خود را در قسمت ویرایش پروفایل وارد کنید.