مفروضه های تحلیل کوواریانس دو راهه
با سلام ،در رابطه با مفروضه ی همگنی شیب رگرسیون در نرم افزار spss آیا در یک مرحله هر دو فاکتور مستقل را در قسمت Fixed factor(s)وارد میکنیم یا دو سری بصورت جداگانه هر سری یکی از فاکتورهای مستقل رو وارد کرده و به بررسی میپردازیم؟در رابطه با همین مثال تحلیل کوواریانس دو راهه در صورت امکان لطف میکنید کدهای مربوط به مفروضه های اثر تعاملی متغیر هم تغییر و متغیر مستقل و آزمون لون رو بنویسید.
1 پاسخ
0 امتیاز
فاطمه نيك پور
00:40 1400/03/16
مفروضه های تحلیل کوواریانس دو راهه
با سلام ،در رابطه با مفروضه ی همگنی شیب رگرسیون در نرم افزار spss آیا در یک مرحله هر دو فاکتور مستقل را در قسمت Fixed factor(s)وارد میکنیم یا دو سری بصورت جداگانه هر سری یکی از فاکتورهای مستقل رو وارد کرده و به بررسی میپردازیم؟در رابطه با همین مثال تحلیل کوواریانس دو راهه در صورت امکان لطف میکنید کدهای مربوط به مفروضه های اثر تعاملی متغیر هم تغییر و متغیر مستقل و آزمون لون رو بنویسید.
3 پاسخ
0 امتیاز
فاطمه نيك پور
16:31 1400/10/03
سوال سوم
سلام. در بخش تحلیل کوواریانس، سوال سوم، من sig را عدد ۰.۳۴۲ به دست آوردم که نشون میده رابطه معنی دار نیست. اما پاسخ درست (معنادار) در نظر گرفته شده. آیا تحلیل من غلط بوده یا پاسخ پیشفرض؟
1 پاسخ
0 امتیاز
فاطمه نوری
15:33 1400/01/13

برای طرح سوال در تالار گفتگو باید در دوره ثبت نام کرده و ایمیل خود را در قسمت ویرایش پروفایل وارد کنید.