تنظیم و مستندسازی اختلاف‌ها و دعاوی قراردادی
 
1 سوال
    
12:53 1400/02/24
سوالات اخیر
توافق های اشتباه
آیا توافق‌هایی که در طی صورت جلسات اتفاق افتاده به غلط قابل اصلاح هست بعد از چند سال؟
0 پاسخ
0 امتیاز
khghanaati
12:53 1400/02/24