ابهام در استفاده از with
سلام استاد؛ (سوال مربوط به صفحه 28): طبق مثالهای دیکشنری حرف اضافه furnish کلمه with است؛ چرا از آن استفاده نشده؟ A room furnished in modern style.
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
20:06 1401/08/28
کاربرد of
سلام استاد؛ (سوال مربوط به صفحه 59): مگر of برای اشیاء به کار نمی‌رود، پس چرا برای انسان استفاده شده؟ He is a friend of Mina’s.
3 پاسخ
0 امتیاز
mgh
19:42 1401/08/28
معنای on در جمله زیر
آیا معنای جمله زیر به صورت «او پشت تلفن است» ترجمه می‌شود؟ She is on the phone.
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
00:02 1401/08/12
استفاده از ضمیر با توجه به حرف اضافه
سلام استاد؛ (سوال مربوط به صفحه 59): اینکه گفتدید به جای Mina میتواند hers بیاید، منظورتان جمله زیر بود: He is a friend of hers.
2 پاسخ
0 امتیاز
mgh
17:49 1401/08/16

برای طرح سوال در تالار گفتگو باید در دوره ثبت نام کرده و ایمیل خود را در قسمت ویرایش پروفایل وارد کنید.