فصل اول: تعریف حسابداری
 
0 سوال
    
17:22 1400/11/14
فصل دوم: مفاهیم اساسی حسابداری
 
0 سوال
    
13:48 1400/12/03
فصل سوم: تجزیه‌وتحلیل رویدادهای مالی
 
1 سوال
    
15:48 1401/01/28
فصل چهارم: ثبت رویدادهای مالی
 
0 سوال
    
17:21 1400/08/25
فصل پنجم: اصلاحات و تعدیلات پایان دوره
 
0 سوال
    
16:10 1400/12/15
فصل ششم: تکمیل چرخه حسابداری و تهیه صورت‌های مالی
 
0 سوال
    
15:27 1400/12/10
فصل هفتم: تکمیل چرخه حسابداری و بستن حساب‌ها
 
0 سوال
    
13:59 1400/12/09
فصل هشتم: حسابداری مؤسسات بازرگانی
 
0 سوال
    
17:21 1400/08/25
فصل نهم: سیستم ثبت دائمی و ادواری موجودی کالا
 
0 سوال
    
17:21 1400/08/25
فصل دهم: تکمیل چرخه حسابداری در مؤسسات بازرگانی
 
0 سوال
    
17:21 1400/08/25
فصل یازدهم: حسابداری موجودی مواد و کالا
 
0 سوال
    
17:21 1400/08/25
سوالات اخیر
اندازه گیری هزینه
مبلغ هزینه از طریق بهای تمام شده دارایی‌ها و یا خدماتی که مصرف می‌شود اندازه گیری می‌شود. سلام وقت بخیر این تعریف هزینه در یکی از سوالات فصل سوم بود من متوجه اینکه چطور هزینه به این طریق اندازه گیری میشه نمیشم ممنون میشم برام توضیح بدین🌹
1 پاسخ
0 امتیاز
فاطمه فدایی
15:48 1401/01/28