آیا ارزیابی ویدیوها نسبت به کار نوشتاری باید دقیق‌تر باشد؟

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

A question from Armani? Armani is part of a Sydney University
group that's also doing the MOOC. And Armani's question today is
asking about assessing videos, and in particular, if there's a less
nuanced way when assessing videos. So we all are generally comfortable
when we assess written work. But when it comes to videos, and in particular if the production
quality is distracting, or not as good as you would expect,
how would you go about assessing it? Would you even consider production quality
as something that you would assess or not? Simon you want to have a go? >> Yeah, sure,
hello from Singapore everyone, by the way. So we're actually living proof of
video production quality today, because I'm in a hotel room and
Negin is in her office, and we're using Google Hangouts
to do this session today. I think there's a really
important couple of points here. For me, yes, we want everyone in
the MOOC to be looking at the story, and what the real message is in what's
being communicated in the video. But at the same time,
we're all very visual people and we can't help be affected by some
aspects of production quality. So personally what I think,
obviously we're not wanting everyone to be Steven Spielberg and do amazing special
effects and that kind of thing. But I think there are some ways you can
actually improve the production quality to lessen the chance that people
will become distracted by it. So things like lighting, for
example here in my room today, I've got a desk lamp
just over here to try and take some of the shadow out of my face
that's coming in from the window. Sound quality,
trying to be as quiet as we possibly can, which is difficult sometimes. And even just the angle
of the camera I think. So for example, I could do something
where the camera is like that, and I'm talking to everyone which
them a little bit uncomfortable. [LAUGH] Or we could actually try and find a more eye level kind of camera
angle, and I think that really helps. >> I think so, as well though when
you're assessing a video submission, not necessarily for
this MOOC, but in general. You want to make sure
the criteria's clear. So for some assessments for example,
you might give students the option of submitting their response to the questions
by a written form, or via video, which is what we've done
in the MOOC actually. But when it is in that kind of a situation
if you haven't clearly mentioned to students that production quality is
something that's going to be part of the assessment, then I would say you're actually looking
more at the content than the quality. So you're still looking to see if they've
answered the particular questions that have been asked in the assignment,
more so than looking at the quality. And I think in the forum question,
in the post that was there, I think there was also a comment made
in there, I think it was from Gee Ling. Who mentioned that it's almost like
looking at the written quality or handwriting quality in a sense,
when you're thinking about production, or when you're looking at the visual element. So while you might be assessing a written
work and if you can't really read it, then it's the same thing with video,
if you can't really hear it, for example. Then it would be much harder to assess,
and that might be where that
quality part comes in. >> Another good point is to really make
sure that you know what you want to say before you start recording the video,
so that it's as clear and succinct as possible. So that's another reason why people may
get distracted when they're assessing, because sometimes listening to
someone could be harder than actually reading the points down in text. So, be clear, be succinct, and yes we can
ask people to just concentrate on content, but we are visual creatures and we will subliminally take in
what something looks like. So, if you can reduce the chances of
that happening it'll be better for you. And like Negin said, make sure that the
criteria you have clearly state that you want people to be listening
to the actual content itself.

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات سوال‌ها و پاسخ‌ها

  فصل قبلی
چگونه حضور معلم را در یک محیط آنلاین حفظ می کنید؟
خطرات آموزش آنلاین
به نظر شما عمده چالش های فعلی آموزش آنلاین چیست؟
برای جذب، ایجاد انگیزه و حفظ معلمان چه کار می کنیم؟
معلمان با شروع تدریس دوره های آنلاین چه مقاومتی دارند؟
?Who can help if you are a trailblazer
چگونه با فناوری فعلی وب هم‌گام شویم؟
چگونه ابزارهایی را که بین فناوری open و lms قرارمی‌گیرند طبقه‌بندی می‌کنید؟
?How do you stop being overwhelmed or paralysed by all the options
چگونه در هنگام طراحی یک فعالیت خطرات مرتبط با فناوری را کم کنیم؟
بهبود کیفیت تولید فیلم
?What about the 'not invented here' syndrome
?What tools were used to make this MOOC
?Which platform better allows the use of a MOOC with interactive activities
نگرش‌های مختلف نسبت به یادگیری آنلاین و ترکیبی
مدیریت حق نشر برای دوره‌های آنلاین
برای برنامه‌ریزی یک دوره 10 ماهه آنلاین چقدر زمان لازم است؟
آیا یادگیری ترکیبی همیشه خوب است؟
آیا تفاوتی بین نتایج یادگیری و اهداف یادگیری وجود دارد؟
برای ایجاد کل دوره از ابتدا چه توصیه ای دارید؟
?What moderation techniques are used in the MOOC
?What is a rubric
فکرمی‌کنید چه‌چیزی باید از دوره حذف شود؟
ساختار پیشنهادی شما برای راه‌اندازی دوره‌های آنلاین چیست؟
گزینه‌های جایگزین ضبط فیلم
BYOD Apps and Tools
چگونه کیفیت دوره‌های آنلاین را تضمین می‌کنید؟
ملاحظات نوشتن برای فیلم‌های آموزشی
روش‌های مختلف استفاده از فیلم در دوره‌های آنلاین چیست و کدام‌یک موثرترین هستند؟
مدت زمان ایده‌آل برای پادکست چقدر است؟
آموزش مبتنی بر سناریو چیست؟
آیا ارزیابی ویدیوها نسبت به کار نوشتاری باید دقیق‌تر باشد؟
اطمینان از اصالت با ارزیابی آنلاین
چگونه از صدا برای بازخورد معنی‌دار یا ارزیابی از یادگیری استفاده می‌کنید؟
ساختن یک مقاله، ارزیابی موثر برای فعالیت‌های آنلاین
Peer Review- چه موقع از آن استفاده کنیم و چرا در دوره استفاده می‌شود؟
استراتژی‌های موثر درصورت خرابی فناوری هنگام ارزیابی چیست؟
چه چارچوبی برای تفکر در مورد تمرینات خودارزیابی و ارزیابی هم‌سالان مفید است؟
Boundaries when supporting online discussions
پروژه‌‌های گروهی در محیط یادگیری آنلاین
از چه فناوری برای کنفرانس‌های ویدئویی با دانشجویان استفاده می‌کنید؟
ایجاد ارتباط با دانشجویان
آیا مباحث رفتار دانش‌آموزان را هدایت می‌کند؟
چگونه می‌توانم بهترین استفاده از دانش‌آموزان را در استفاده مناسب از رسانه های اجتماعی داشته باشم؟
چگونه می‌توانید یادگیری را برای زبان‌آموزان با سطح استقلال پایین توسعه دهید؟
چگونه زبان‌آموزان بی‌میل را تشویق می‌کنید؟
ایجاد جامعه در یک دوره آنلاین
بررسی سطح سواد دیجیتال
تدریس خصوصی 1-1 آنلاین
چه نکاتی را به معلمان خصوصی آنلاین یادآور می‌شوید؟
آیا می‌توانید تجزیه و تحلیل دوره آنلاین را توصیه کنید؟
ارزیابی کیفیت با استفاده از استانداردهای ملی یا بین المللی
چگونه از داده‌های یادگیری و آموزش برای انتشار علمی استفاده می‌کنید؟
آیا بعد از راه‌اندازی می‌توان دوره را تغییر داد؟