ایجاد ارتباط با دانشجویان

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

Our next question is from Kamani,
thank you very much for the question. Kamani is asking,
can you build a trusting relationship with students in a fully online course
like you would in a face to face course? And maybe stemming from that as well,
if you can, what are some tips to do that? How can we actually build
a relationship with our line students? >> I'll have a stab at that one. From my personal experiences, the answer
is yes, I think you can do that. Again, it depends on
the type of course you set up because a lot of my courses are really
geared around that engagement. >> Collaborative learning? >> Collaborative work and discussion, and
peer feedback because you need to set up situations that will give people
a reason to talk to each other. Otherwise, if it's just that distance
learning model, they download, they upload. It's harder, for sure, but
it definitely can happen. I've gotten to know students
much better in the online space than in face to face classes
because there's more time. Shy students will actually consider what
they're saying, they get a voice and everyone can speak, in a way. For me, that's actually a plus and
you can get to know them more, but some things you gotta be careful of if
you thinking about tips for doing this. Physical gestures and things that you
pick up in that face to face environment don't necessarily happen online,
unless you're using video communication. So you've gotta be quite clear,
model the way you want to communicate and the way you want your students to
communicate by doing it yourself. For example, I will always make
students' names bold in my responses so that they quickly pick up
that I'm talking about them, and then I see them doing that as well. Tell students how you want them to respond
to each other, what respectful engagement means and foster those activities and
ideas that give them a chance to do that. Yeah. >> I think, in addition to that, it depends on what medium you're using
to communicate with them as well. If you're using mostly a text medium,
say the discussion forums for example, you are really missing
any audio intonation or pauses that you might have
in a general conversation. You're certainly missing
any visual cues and so sometimes when you respond,
especially if you're trying to be friendly in your response,
it might come across the wrong way. If you try to make a joke, for example,
but you're writing it out and you don't have the facial expression behind it,
it might come off quite negative. You have to be careful in terms
on how you are wording it. You could also use the emoticons
to help a little bit. Little smiley faces, for example,
from time to time just to show that you're agreeing with them, or
it's a joyful comment that you're making. If you do have the opportunity to
have a synchronous conversation with your students, whether it be audio,
for example, an audio group conversation, there you can use more of the audio
intonation at least a little bit. I've done that, especially from the
student perspective where I'm listening to the teacher through an audio synchronous
conversation and a lot of that intonation does come through with that even though
you don't see the visual all the time. >> Probably,
the last comment I might make is, don't be afraid to inject a little bit
of your own personality into the course. Because it actually makes the experience
human as well for the students doing it, and they really do appreciate seeing
the person behind the screen, so to speak. So, be yourself, be clear and set up situations that foster that
engagement and encourage them to interact. >> Exactly.

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات سوال‌ها و پاسخ‌ها

  فصل قبلی
چگونه حضور معلم را در یک محیط آنلاین حفظ می کنید؟
خطرات آموزش آنلاین
به نظر شما عمده چالش های فعلی آموزش آنلاین چیست؟
برای جذب، ایجاد انگیزه و حفظ معلمان چه کار می کنیم؟
معلمان با شروع تدریس دوره های آنلاین چه مقاومتی دارند؟
?Who can help if you are a trailblazer
چگونه با فناوری فعلی وب هم‌گام شویم؟
چگونه ابزارهایی را که بین فناوری open و lms قرارمی‌گیرند طبقه‌بندی می‌کنید؟
?How do you stop being overwhelmed or paralysed by all the options
چگونه در هنگام طراحی یک فعالیت خطرات مرتبط با فناوری را کم کنیم؟
بهبود کیفیت تولید فیلم
?What about the 'not invented here' syndrome
?What tools were used to make this MOOC
?Which platform better allows the use of a MOOC with interactive activities
نگرش‌های مختلف نسبت به یادگیری آنلاین و ترکیبی
مدیریت حق نشر برای دوره‌های آنلاین
برای برنامه‌ریزی یک دوره 10 ماهه آنلاین چقدر زمان لازم است؟
آیا یادگیری ترکیبی همیشه خوب است؟
آیا تفاوتی بین نتایج یادگیری و اهداف یادگیری وجود دارد؟
برای ایجاد کل دوره از ابتدا چه توصیه ای دارید؟
?What moderation techniques are used in the MOOC
?What is a rubric
فکرمی‌کنید چه‌چیزی باید از دوره حذف شود؟
ساختار پیشنهادی شما برای راه‌اندازی دوره‌های آنلاین چیست؟
گزینه‌های جایگزین ضبط فیلم
BYOD Apps and Tools
چگونه کیفیت دوره‌های آنلاین را تضمین می‌کنید؟
ملاحظات نوشتن برای فیلم‌های آموزشی
روش‌های مختلف استفاده از فیلم در دوره‌های آنلاین چیست و کدام‌یک موثرترین هستند؟
مدت زمان ایده‌آل برای پادکست چقدر است؟
آموزش مبتنی بر سناریو چیست؟
آیا ارزیابی ویدیوها نسبت به کار نوشتاری باید دقیق‌تر باشد؟
اطمینان از اصالت با ارزیابی آنلاین
چگونه از صدا برای بازخورد معنی‌دار یا ارزیابی از یادگیری استفاده می‌کنید؟
ساختن یک مقاله، ارزیابی موثر برای فعالیت‌های آنلاین
Peer Review- چه موقع از آن استفاده کنیم و چرا در دوره استفاده می‌شود؟
استراتژی‌های موثر درصورت خرابی فناوری هنگام ارزیابی چیست؟
چه چارچوبی برای تفکر در مورد تمرینات خودارزیابی و ارزیابی هم‌سالان مفید است؟
Boundaries when supporting online discussions
پروژه‌‌های گروهی در محیط یادگیری آنلاین
از چه فناوری برای کنفرانس‌های ویدئویی با دانشجویان استفاده می‌کنید؟
ایجاد ارتباط با دانشجویان
آیا مباحث رفتار دانش‌آموزان را هدایت می‌کند؟
چگونه می‌توانم بهترین استفاده از دانش‌آموزان را در استفاده مناسب از رسانه های اجتماعی داشته باشم؟
چگونه می‌توانید یادگیری را برای زبان‌آموزان با سطح استقلال پایین توسعه دهید؟
چگونه زبان‌آموزان بی‌میل را تشویق می‌کنید؟
ایجاد جامعه در یک دوره آنلاین
بررسی سطح سواد دیجیتال
تدریس خصوصی 1-1 آنلاین
چه نکاتی را به معلمان خصوصی آنلاین یادآور می‌شوید؟
آیا می‌توانید تجزیه و تحلیل دوره آنلاین را توصیه کنید؟
ارزیابی کیفیت با استفاده از استانداردهای ملی یا بین المللی
چگونه از داده‌های یادگیری و آموزش برای انتشار علمی استفاده می‌کنید؟
آیا بعد از راه‌اندازی می‌توان دوره را تغییر داد؟