بررسی سطح سواد دیجیتال

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

So our next question is from Marie. And Marie is asking, how can we check the digital literacy
skill levels from your students? If we're maybe jumping into the course,
for example. How can you get that baseline
understanding of what sort of digital literacy skills they have? >> Really good question,
and a really important one, if you're trying to deal with a class with
different skill levels, because often, I found that students can say that they
have these skills, but they really don't understand what that really means and you
find out when it comes to assessment time, or something, there's problems, so-
>> Well, and digital literacy could mean different
things in different courses, as well. >> Actually, we have two, a couple of threads going on
about digital literacy right now. But I think one of the things I would do
is to set up an initial activity that gets students to sort of touch on the different
skills that they'll use in the course. So in one of my courses,
I get them to build a digital portfolio, introducing themselves to everybody else. And in that, they have to know how
to upload files into the website. They have to know how to create web links. They have to know how to search for different information and
put it all together in one package. And what we find is that if
people do have difficulties, it surfaces really quickly in that
early non-assessable task, so that we have a chance to actually talk to those
people individually and help them through. And, one more thing before I tag you. >> [LAUGH]
>> Is that no matter what, I find it really helpful to
provide clear instructions, never assume that people know. Always provide the instructions because
that means, it's there if people need it. And if it's not, it's not going to hurt. >> They don't have to look at it. No, I think it's important, definitely,
getting them to do something up front at the beginning, using
the technology that you're planning for them to use in the course, especially
if it's technology that you plan for them to use in an assessment task. Well that isn't what it might be, really. So, for example, if you know they need
to develop a collaborative blog for their assessment task, maybe one of
the early ice breakers at the beginning of the course would be setting up a blog,
setting up their own presence on the blog, to share who they are, and
get comfortable with that technology, and they will know fairly soon who
maybe hasn't set up their blog and then you can go and send them an email or
contact them to say, well, you haven't set up the blog, for example,
as part of this introductory activity. Is it because you don't
know how to log in? Is it because you don't
know how to use it? It could be anything really that
they haven't done, but at least it, that indicator is up there for
you early on, as opposed to when the assessment task
is due or close to that due date. >> And actually, on that note,
in one of the case studies we have, the video case studies called managing
a large online class, I think, or something like that, the lecturer there
talked about the idea that before the submission of the first assignment,
everyone has to do a dummy run. So they have to get a document and
just upload it into a practice space. So then he irons out any trouble that
people may have, because sometimes, when it comes to submitting an assignment,
for example, often you won't touch that piece
of tech until you get there. >> That's true. >> So, I thought that was an ingenious way
of actually just making sure there are no problems and
preventing any of that extra stress. >> Yep. >> That can happen, so, activities, making sure the instructions there-
>> Non-assessable tasks. >> Non-assessable, so
people don't feel stressed. And just keeping your eye on things,
again, is really, really helpful, I think.

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات سوال‌ها و پاسخ‌ها

  فصل قبلی
چگونه حضور معلم را در یک محیط آنلاین حفظ می کنید؟
خطرات آموزش آنلاین
به نظر شما عمده چالش های فعلی آموزش آنلاین چیست؟
برای جذب، ایجاد انگیزه و حفظ معلمان چه کار می کنیم؟
معلمان با شروع تدریس دوره های آنلاین چه مقاومتی دارند؟
?Who can help if you are a trailblazer
چگونه با فناوری فعلی وب هم‌گام شویم؟
چگونه ابزارهایی را که بین فناوری open و lms قرارمی‌گیرند طبقه‌بندی می‌کنید؟
?How do you stop being overwhelmed or paralysed by all the options
چگونه در هنگام طراحی یک فعالیت خطرات مرتبط با فناوری را کم کنیم؟
بهبود کیفیت تولید فیلم
?What about the 'not invented here' syndrome
?What tools were used to make this MOOC
?Which platform better allows the use of a MOOC with interactive activities
نگرش‌های مختلف نسبت به یادگیری آنلاین و ترکیبی
مدیریت حق نشر برای دوره‌های آنلاین
برای برنامه‌ریزی یک دوره 10 ماهه آنلاین چقدر زمان لازم است؟
آیا یادگیری ترکیبی همیشه خوب است؟
آیا تفاوتی بین نتایج یادگیری و اهداف یادگیری وجود دارد؟
برای ایجاد کل دوره از ابتدا چه توصیه ای دارید؟
?What moderation techniques are used in the MOOC
?What is a rubric
فکرمی‌کنید چه‌چیزی باید از دوره حذف شود؟
ساختار پیشنهادی شما برای راه‌اندازی دوره‌های آنلاین چیست؟
گزینه‌های جایگزین ضبط فیلم
BYOD Apps and Tools
چگونه کیفیت دوره‌های آنلاین را تضمین می‌کنید؟
ملاحظات نوشتن برای فیلم‌های آموزشی
روش‌های مختلف استفاده از فیلم در دوره‌های آنلاین چیست و کدام‌یک موثرترین هستند؟
مدت زمان ایده‌آل برای پادکست چقدر است؟
آموزش مبتنی بر سناریو چیست؟
آیا ارزیابی ویدیوها نسبت به کار نوشتاری باید دقیق‌تر باشد؟
اطمینان از اصالت با ارزیابی آنلاین
چگونه از صدا برای بازخورد معنی‌دار یا ارزیابی از یادگیری استفاده می‌کنید؟
ساختن یک مقاله، ارزیابی موثر برای فعالیت‌های آنلاین
Peer Review- چه موقع از آن استفاده کنیم و چرا در دوره استفاده می‌شود؟
استراتژی‌های موثر درصورت خرابی فناوری هنگام ارزیابی چیست؟
چه چارچوبی برای تفکر در مورد تمرینات خودارزیابی و ارزیابی هم‌سالان مفید است؟
Boundaries when supporting online discussions
پروژه‌‌های گروهی در محیط یادگیری آنلاین
از چه فناوری برای کنفرانس‌های ویدئویی با دانشجویان استفاده می‌کنید؟
ایجاد ارتباط با دانشجویان
آیا مباحث رفتار دانش‌آموزان را هدایت می‌کند؟
چگونه می‌توانم بهترین استفاده از دانش‌آموزان را در استفاده مناسب از رسانه های اجتماعی داشته باشم؟
چگونه می‌توانید یادگیری را برای زبان‌آموزان با سطح استقلال پایین توسعه دهید؟
چگونه زبان‌آموزان بی‌میل را تشویق می‌کنید؟
ایجاد جامعه در یک دوره آنلاین
بررسی سطح سواد دیجیتال
تدریس خصوصی 1-1 آنلاین
چه نکاتی را به معلمان خصوصی آنلاین یادآور می‌شوید؟
آیا می‌توانید تجزیه و تحلیل دوره آنلاین را توصیه کنید؟
ارزیابی کیفیت با استفاده از استانداردهای ملی یا بین المللی
چگونه از داده‌های یادگیری و آموزش برای انتشار علمی استفاده می‌کنید؟
آیا بعد از راه‌اندازی می‌توان دوره را تغییر داد؟