آیا تفاوتی بین نتایج یادگیری و اهداف یادگیری وجود دارد؟

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

Okay, the next question is about the
difference between learning objectives and learning outcomes and
that comes from Levi and we had some good points to answer that in
the thread from Gilbert and Manir I think. >> Yes. >> So thank you both for
contributing to that. Do you want to kick that one off? >> Sure, I'll have a go, Simon. So, there's learning objectives which
are generally a bit more teacher centred. It's what the teacher's intended outcomes
of the course would be and what students should be able to do when they finish
the course or the program, for example. So, it's very much an intended goal and
it kind of stays at that point. While the outcomes, a,
they need to be measurable and it's more student centred in terms of
what students will be able to evidence at the end of the course that they have
accomplished or gained by doing the course which is why it's important, the learning
outcomes align with the assessments. Because the assessments are really
that way that students can evidence that they have
achieved the learning outcomes while the objectives are more goals for
the teacher. >> Okay, so I think that's why we focused
a lot on learning outcomes within this particular MOOC, because we want to
help you understand how useful they are in the constructive alignment process in
making sure that, it is about student learning and that's the viewpoint we're
taking, that's the most important thing. So, it is about helping you understand
what activities you need to plan to just help them achieve that and what assessment
you need to put in place as well. So, I think that's the most useful
approach when you're thinking about developing in courses, what really is the
student going to be able to demonstrate? >> Right.
>> And that will help you put things in place. So, that's where our
focus has actually been. >> And
there was just a followup question to that as well-
>> Mm-hm. >> In terms of where in
your course syllabus or course outline you actually
place the learning outcomes. And a note that learning objectives
are typically at the top, these are the objectives of the course, followed
by the activities and the assessments. And I would say that the learning outcomes
would be at the top because, essentially, that is, you're telling your students
what you want them to be able to demonstrate and
achieve by the time the end of the course. And I don't actually think you necessarily
need to have objectives and outcomes. So if you have
an outcomes-based curriculum, which is very much about students being
able to demonstrate that they've achieved the outcomes, you would just state
the outcomes at the top of the syllabus. >> Well, what we actually do is we have
the learning outcomes for the whole course at the top but then, in each individual
assessment, we actually mention which of those outcomes that assessment-
>> Connects to. >> Is connected to. So that's reinforcing the constructed
alignment so the students knows. And it's a good reminder for yourself as well to make sure that you're
actually assessing the right thing. >> You can do that with the activities,
too, so that it's clear for the students why they should bother even
doing the activities because it aligns with the outcomes.

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات سوال‌ها و پاسخ‌ها

  فصل قبلی
چگونه حضور معلم را در یک محیط آنلاین حفظ می کنید؟
خطرات آموزش آنلاین
به نظر شما عمده چالش های فعلی آموزش آنلاین چیست؟
برای جذب، ایجاد انگیزه و حفظ معلمان چه کار می کنیم؟
معلمان با شروع تدریس دوره های آنلاین چه مقاومتی دارند؟
?Who can help if you are a trailblazer
چگونه با فناوری فعلی وب هم‌گام شویم؟
چگونه ابزارهایی را که بین فناوری open و lms قرارمی‌گیرند طبقه‌بندی می‌کنید؟
?How do you stop being overwhelmed or paralysed by all the options
چگونه در هنگام طراحی یک فعالیت خطرات مرتبط با فناوری را کم کنیم؟
بهبود کیفیت تولید فیلم
?What about the 'not invented here' syndrome
?What tools were used to make this MOOC
?Which platform better allows the use of a MOOC with interactive activities
نگرش‌های مختلف نسبت به یادگیری آنلاین و ترکیبی
مدیریت حق نشر برای دوره‌های آنلاین
برای برنامه‌ریزی یک دوره 10 ماهه آنلاین چقدر زمان لازم است؟
آیا یادگیری ترکیبی همیشه خوب است؟
آیا تفاوتی بین نتایج یادگیری و اهداف یادگیری وجود دارد؟
برای ایجاد کل دوره از ابتدا چه توصیه ای دارید؟
?What moderation techniques are used in the MOOC
?What is a rubric
فکرمی‌کنید چه‌چیزی باید از دوره حذف شود؟
ساختار پیشنهادی شما برای راه‌اندازی دوره‌های آنلاین چیست؟
گزینه‌های جایگزین ضبط فیلم
BYOD Apps and Tools
چگونه کیفیت دوره‌های آنلاین را تضمین می‌کنید؟
ملاحظات نوشتن برای فیلم‌های آموزشی
روش‌های مختلف استفاده از فیلم در دوره‌های آنلاین چیست و کدام‌یک موثرترین هستند؟
مدت زمان ایده‌آل برای پادکست چقدر است؟
آموزش مبتنی بر سناریو چیست؟
آیا ارزیابی ویدیوها نسبت به کار نوشتاری باید دقیق‌تر باشد؟
اطمینان از اصالت با ارزیابی آنلاین
چگونه از صدا برای بازخورد معنی‌دار یا ارزیابی از یادگیری استفاده می‌کنید؟
ساختن یک مقاله، ارزیابی موثر برای فعالیت‌های آنلاین
Peer Review- چه موقع از آن استفاده کنیم و چرا در دوره استفاده می‌شود؟
استراتژی‌های موثر درصورت خرابی فناوری هنگام ارزیابی چیست؟
چه چارچوبی برای تفکر در مورد تمرینات خودارزیابی و ارزیابی هم‌سالان مفید است؟
Boundaries when supporting online discussions
پروژه‌‌های گروهی در محیط یادگیری آنلاین
از چه فناوری برای کنفرانس‌های ویدئویی با دانشجویان استفاده می‌کنید؟
ایجاد ارتباط با دانشجویان
آیا مباحث رفتار دانش‌آموزان را هدایت می‌کند؟
چگونه می‌توانم بهترین استفاده از دانش‌آموزان را در استفاده مناسب از رسانه های اجتماعی داشته باشم؟
چگونه می‌توانید یادگیری را برای زبان‌آموزان با سطح استقلال پایین توسعه دهید؟
چگونه زبان‌آموزان بی‌میل را تشویق می‌کنید؟
ایجاد جامعه در یک دوره آنلاین
بررسی سطح سواد دیجیتال
تدریس خصوصی 1-1 آنلاین
چه نکاتی را به معلمان خصوصی آنلاین یادآور می‌شوید؟
آیا می‌توانید تجزیه و تحلیل دوره آنلاین را توصیه کنید؟
ارزیابی کیفیت با استفاده از استانداردهای ملی یا بین المللی
چگونه از داده‌های یادگیری و آموزش برای انتشار علمی استفاده می‌کنید؟
آیا بعد از راه‌اندازی می‌توان دوره را تغییر داد؟