چگونه حضور معلم را در یک محیط آنلاین حفظ می کنید؟

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

Hi everyone, we've just wrapped up week
three, planning online learning, and there's been some fabulous
posts in the discussion forum. So to start off, again we're
responding to the top five posts in the week three question and
answer for Simon and myself. So the most topped up question was
regarding teacher's presence and that was from Mary. So thank you Mary. And the question was, keeping a teacher's
presence in an online environment, how do we do that, particularly if it's
for 18 weeks or a long period of time? So Simon,
do you want to start off on responding? >> I think there was some really good
responses from other people in that thread, particularly Christine and Robert,
you really laid out some good points. And don't forget module seven is
where we talk about this in depth. So, do have a look at
the concept video and download the PDF because we've got
a lot of those tips in there as well. But primarily I think it's really about
making sure that you, your personality is actually in that course and
that it's regular and that students know what to expect and when to expect you,
I think that's the biggest thing. One of the greatest things with online
are the greatest unknowns, I should say, is the fact that you're not
designated to go to a classroom at the same time of the week. So you don't know when someone's coming
back, unless they build that pattern and that reputation. Actually, reputation too, but
repetition and patterning. >> Yeah,
it's the pattern that Simon is mentioning. It's, I mean obviously if it's 18 weeks or
20 weeks or however long it is, you need to keep that regular involvement
in the course through whatever types of activities are in there, whether it's
forums or blogs or whatever you're having your students doing, so that they
know that your presence is there. And, just like I think,
it was Pit Back mentioned potentially, I think it was in that forum, you don't have to respond to every single
thing that the students are posting. But by responding a little bit here and
there, you do give them the impression that you are going in and you are reading
everything and you are active, but you're not taking over the discussion,
you're letting them discuss. And if questions come up,
if there's a lull in the discussion, you spark it up again. But they know that you're there, and
I think the best way to manage that, at least for myself, is I set time aside, whether it's mornings or whether it's
evenings, whatever works for me. I set about like a two-hour block
aside for a course that I'm teaching. I'm not talking about the MOOC but
online courses that I teach, to say this is the time I'm going to
spend looking at people's responses, responding to them so that I know
that it's carved out in my day and I don't let a few days go by because
that's when it gets overwhelming. >> Yeah, that's true. Regularity, it's important for
many reasons, but particularly with online learning. It will get on top of you,
if you don't do that. So, maybe just to wrap up. Be very regular in your visits. Make sure you are injecting a little
bit of your personality, so give something of yourself
to the course material. It can also be in the way that
you design those interactions, that can also be your
presence in there too. And try and be timely with feedback. And the other thing I'd throw in there is, actually empowering students
to engage with each other, and just shaping it here and there,
that's also takes the burden off you. It has to be sustainable. >> Mm-hm.
>> So whether it's for one week or 18 weeks, do it in a way that the students
understand and have the expectations of how often you're going to be there and
how you're going to interact. >> Exactly. >> But read the thread and
do module seven, and I think you'll get some good answers.

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات سوال‌ها و پاسخ‌ها

  فصل قبلی
چگونه حضور معلم را در یک محیط آنلاین حفظ می کنید؟
خطرات آموزش آنلاین
به نظر شما عمده چالش های فعلی آموزش آنلاین چیست؟
برای جذب، ایجاد انگیزه و حفظ معلمان چه کار می کنیم؟
معلمان با شروع تدریس دوره های آنلاین چه مقاومتی دارند؟
?Who can help if you are a trailblazer
چگونه با فناوری فعلی وب هم‌گام شویم؟
چگونه ابزارهایی را که بین فناوری open و lms قرارمی‌گیرند طبقه‌بندی می‌کنید؟
?How do you stop being overwhelmed or paralysed by all the options
چگونه در هنگام طراحی یک فعالیت خطرات مرتبط با فناوری را کم کنیم؟
بهبود کیفیت تولید فیلم
?What about the 'not invented here' syndrome
?What tools were used to make this MOOC
?Which platform better allows the use of a MOOC with interactive activities
نگرش‌های مختلف نسبت به یادگیری آنلاین و ترکیبی
مدیریت حق نشر برای دوره‌های آنلاین
برای برنامه‌ریزی یک دوره 10 ماهه آنلاین چقدر زمان لازم است؟
آیا یادگیری ترکیبی همیشه خوب است؟
آیا تفاوتی بین نتایج یادگیری و اهداف یادگیری وجود دارد؟
برای ایجاد کل دوره از ابتدا چه توصیه ای دارید؟
?What moderation techniques are used in the MOOC
?What is a rubric
فکرمی‌کنید چه‌چیزی باید از دوره حذف شود؟
ساختار پیشنهادی شما برای راه‌اندازی دوره‌های آنلاین چیست؟
گزینه‌های جایگزین ضبط فیلم
BYOD Apps and Tools
چگونه کیفیت دوره‌های آنلاین را تضمین می‌کنید؟
ملاحظات نوشتن برای فیلم‌های آموزشی
روش‌های مختلف استفاده از فیلم در دوره‌های آنلاین چیست و کدام‌یک موثرترین هستند؟
مدت زمان ایده‌آل برای پادکست چقدر است؟
آموزش مبتنی بر سناریو چیست؟
آیا ارزیابی ویدیوها نسبت به کار نوشتاری باید دقیق‌تر باشد؟
اطمینان از اصالت با ارزیابی آنلاین
چگونه از صدا برای بازخورد معنی‌دار یا ارزیابی از یادگیری استفاده می‌کنید؟
ساختن یک مقاله، ارزیابی موثر برای فعالیت‌های آنلاین
Peer Review- چه موقع از آن استفاده کنیم و چرا در دوره استفاده می‌شود؟
استراتژی‌های موثر درصورت خرابی فناوری هنگام ارزیابی چیست؟
چه چارچوبی برای تفکر در مورد تمرینات خودارزیابی و ارزیابی هم‌سالان مفید است؟
Boundaries when supporting online discussions
پروژه‌‌های گروهی در محیط یادگیری آنلاین
از چه فناوری برای کنفرانس‌های ویدئویی با دانشجویان استفاده می‌کنید؟
ایجاد ارتباط با دانشجویان
آیا مباحث رفتار دانش‌آموزان را هدایت می‌کند؟
چگونه می‌توانم بهترین استفاده از دانش‌آموزان را در استفاده مناسب از رسانه های اجتماعی داشته باشم؟
چگونه می‌توانید یادگیری را برای زبان‌آموزان با سطح استقلال پایین توسعه دهید؟
چگونه زبان‌آموزان بی‌میل را تشویق می‌کنید؟
ایجاد جامعه در یک دوره آنلاین
بررسی سطح سواد دیجیتال
تدریس خصوصی 1-1 آنلاین
چه نکاتی را به معلمان خصوصی آنلاین یادآور می‌شوید؟
آیا می‌توانید تجزیه و تحلیل دوره آنلاین را توصیه کنید؟
ارزیابی کیفیت با استفاده از استانداردهای ملی یا بین المللی
چگونه از داده‌های یادگیری و آموزش برای انتشار علمی استفاده می‌کنید؟
آیا بعد از راه‌اندازی می‌توان دوره را تغییر داد؟