روش‌های مختلف استفاده از فیلم در دوره‌های آنلاین چیست و کدام‌یک موثرترین هستند؟

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

Okay, so
we have another question about video. And the question is,
what are different approaches to using videos in online courses, and which
are most effective for different purposes? And that's by Ky, so thank you very
much for asking that question. And he's really interested, he or
she, I apologize, really interested in how to use video in different ways
to promote engagement in a course. >> Okay, so first of all,
I really like the question, because it's asking about engagement. So you can have all sorts of
different types of videos. And it was mentioned in the question too. It could be a demonstration, a screencast, a video of a panel discussing something,
or even a lecture. So there's a few things to keep in mind. One would be the length of the video. I think,
that golden length of 8 to 12 minutes or something like that-
>> I've heard five to seven. >> Or even five to seven, keeping it
short or as short as it can be for a segment, is really important. Because you do tend to
lose students early on. Actually, one piece of research I
recently read was looking at how much of a video students were watching. And they actually found that
there's a video that could be, say, 60 minutes plus versus a video that's,
say, 15 to 20 minutes, and the length of time students would
watch the 60 minute video was really, they were only watching the first
15 minutes or something like that. So keeping it short. >> We'll check that on
this video later on. >> [LAUGH] Yeah. >> [LAUGH]. >> That too. But also, when you're putting the videos
in your course for students to look at, you need to make sure the purpose
of it is clear for them so they know why they should
be looking at the videos. And making that activity of watching a
video more active as opposed to a passive experience. So whether that would mean
asking them to watch a video, giving them some prompt
questions about the video and then asking them to discuss some of
those questions in the discussion forum, perhaps, or getting them to then post
some comments about the video on a wiki. Or even just to note down
some of those comments, and then that you discuss it in class. In a blended environment, for example, so
they watch the video beforehand, but you ask them prompt questions so that watching
the video is not just a passive experience that they do while they do other things,
but actually being more active. >> And I think the thing,
one engaging possibility with video is, it doesn’t have to be the one
teacher producing the content, because there are a lot of really good OER
out there, open educational resources. Module six, I believe, talks about that. So it's really an opportunity to have
different voices coming in as well. So I think it's about choosing the length,
yes, and using it as an opportunity to bring great content from
elsewhere that you can't produce yourself. And also other ways of using it. I've seen teachers use it for feedback. So I work in art and
design, for example, and so students are actually doing drawings. And I've seen teachers actually correcting
things and giving that as a form of feedback, because it's a lot richer than
text if you're looking at visual content. And there's an app or
a website called VoiceThread, which many people have heard of and used. That's really interesting, because it allows you to have
a conversation using video. So you can have a group of people and
a piece of work, and you can leave video or
audio comments on that piece of work so that you can have that kind of replication
of engagement amongst a group as well. So there's many different
ways you can actually use it, as long as you consider that it's fit for
purpose. >> Exactly.
>> I guess. >> And making it clear to the students
what the purpose is behind it. >> Yeah. >> As well.

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات سوال‌ها و پاسخ‌ها

  فصل قبلی
چگونه حضور معلم را در یک محیط آنلاین حفظ می کنید؟
خطرات آموزش آنلاین
به نظر شما عمده چالش های فعلی آموزش آنلاین چیست؟
برای جذب، ایجاد انگیزه و حفظ معلمان چه کار می کنیم؟
معلمان با شروع تدریس دوره های آنلاین چه مقاومتی دارند؟
?Who can help if you are a trailblazer
چگونه با فناوری فعلی وب هم‌گام شویم؟
چگونه ابزارهایی را که بین فناوری open و lms قرارمی‌گیرند طبقه‌بندی می‌کنید؟
?How do you stop being overwhelmed or paralysed by all the options
چگونه در هنگام طراحی یک فعالیت خطرات مرتبط با فناوری را کم کنیم؟
بهبود کیفیت تولید فیلم
?What about the 'not invented here' syndrome
?What tools were used to make this MOOC
?Which platform better allows the use of a MOOC with interactive activities
نگرش‌های مختلف نسبت به یادگیری آنلاین و ترکیبی
مدیریت حق نشر برای دوره‌های آنلاین
برای برنامه‌ریزی یک دوره 10 ماهه آنلاین چقدر زمان لازم است؟
آیا یادگیری ترکیبی همیشه خوب است؟
آیا تفاوتی بین نتایج یادگیری و اهداف یادگیری وجود دارد؟
برای ایجاد کل دوره از ابتدا چه توصیه ای دارید؟
?What moderation techniques are used in the MOOC
?What is a rubric
فکرمی‌کنید چه‌چیزی باید از دوره حذف شود؟
ساختار پیشنهادی شما برای راه‌اندازی دوره‌های آنلاین چیست؟
گزینه‌های جایگزین ضبط فیلم
BYOD Apps and Tools
چگونه کیفیت دوره‌های آنلاین را تضمین می‌کنید؟
ملاحظات نوشتن برای فیلم‌های آموزشی
روش‌های مختلف استفاده از فیلم در دوره‌های آنلاین چیست و کدام‌یک موثرترین هستند؟
مدت زمان ایده‌آل برای پادکست چقدر است؟
آموزش مبتنی بر سناریو چیست؟
آیا ارزیابی ویدیوها نسبت به کار نوشتاری باید دقیق‌تر باشد؟
اطمینان از اصالت با ارزیابی آنلاین
چگونه از صدا برای بازخورد معنی‌دار یا ارزیابی از یادگیری استفاده می‌کنید؟
ساختن یک مقاله، ارزیابی موثر برای فعالیت‌های آنلاین
Peer Review- چه موقع از آن استفاده کنیم و چرا در دوره استفاده می‌شود؟
استراتژی‌های موثر درصورت خرابی فناوری هنگام ارزیابی چیست؟
چه چارچوبی برای تفکر در مورد تمرینات خودارزیابی و ارزیابی هم‌سالان مفید است؟
Boundaries when supporting online discussions
پروژه‌‌های گروهی در محیط یادگیری آنلاین
از چه فناوری برای کنفرانس‌های ویدئویی با دانشجویان استفاده می‌کنید؟
ایجاد ارتباط با دانشجویان
آیا مباحث رفتار دانش‌آموزان را هدایت می‌کند؟
چگونه می‌توانم بهترین استفاده از دانش‌آموزان را در استفاده مناسب از رسانه های اجتماعی داشته باشم؟
چگونه می‌توانید یادگیری را برای زبان‌آموزان با سطح استقلال پایین توسعه دهید؟
چگونه زبان‌آموزان بی‌میل را تشویق می‌کنید؟
ایجاد جامعه در یک دوره آنلاین
بررسی سطح سواد دیجیتال
تدریس خصوصی 1-1 آنلاین
چه نکاتی را به معلمان خصوصی آنلاین یادآور می‌شوید؟
آیا می‌توانید تجزیه و تحلیل دوره آنلاین را توصیه کنید؟
ارزیابی کیفیت با استفاده از استانداردهای ملی یا بین المللی
چگونه از داده‌های یادگیری و آموزش برای انتشار علمی استفاده می‌کنید؟
آیا بعد از راه‌اندازی می‌توان دوره را تغییر داد؟