چگونه از صدا برای بازخورد معنی‌دار یا ارزیابی از یادگیری استفاده می‌کنید؟

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

Okay, so Simon our last and
final question for the week. So Kamani,
I hope I'm pronouncing that correctly, suggested that you could use Google Docs
as a way of having voice comments. And then Robert rephrased it to
a question in terms of well, how do we, in terms of you and I,
how do we actually use Google Docs or various other technologies
potentially to give audio feedback in terms of assessment for
learning to our students. So, I know you've had some experience
with giving some audio feedback. You want to share some thoughts? >> I'll try [LAUGH] Yeah I think
basically Google is one tool where say you've got a document. You can highlight something
instead of adding a text comment, you can record your voice,
very simple and could be quite effective. I have used audio feedback for
my classes for quite a long time and those are fully online classes
where I never see the students. They're all over the place. And they have actually found that
incredibly valuable because well, it gives them a sense of
personal connection to you. I find it incredibly valuable because it
takes far less time to do, seriously. Far less time to do and
you can say so much more. So my feedback link is about five
minutes and if I was to write that, it would take me like 15 to 20 minutes. So, that's some real great pluses. I just use an app called DropVox,
which I have on my phone, and that syncs straight to my Dropbox on my computer and
I can upload it in MP3 format. Also, I believe, Turnitin-GradeMark. So if you're doing a lot of essay
marking and that kind of thing. >> I've used that myself. So Turnitin-GradeMark gives you three
minutes to provide some audio feedback and then at the same place you could
provide some written feedback and you could also provide rubric feedback,
so I tend to use all three. And so I'll say, here's some great work,
some things to work on, you might also want to go and
look at my audio feedback and my rubric feedback at the same time,
and it's all in the same place, if you do have access to turn it in,
which I know some of you may. But, yeah, it goes back to that audio
feedback, giving that personalization, having students actually hear you
pronounce your name, particularly for online courses where you might not
have any other opportunity to have some oral feedback. >> And
it's about teacher presence as well, which we've talked about throughout the
course in various ways Its just another way because it is, I strongly believe
online learning is about human connection, that's the real strength of it. So, even in this MOOC which has a lot of
automation in it, what we're finding is so many of you are really making meaningful
connections with each other and that's fantastic. So this is just another way to add that
to the experience with your students. >> Yep.
>> So, I say give it a try [LAUGH]. >> Give it a try. And yeah, so Google, Dropbox-
>> DropVox. >> DropVox. And turn it in GradeMark,
if you have access to that, as well. >> And one more tool that people
might want to try is something called VoiceThread. So go to voicethread.com. Fantastic, because students or
teachers can upload like a video or an image or something, and
they can add comments one after the other. You can even draw on the image or
video to actually highlight your point, so there's lots of really
good tools out there. But definitely give it a try. Be yourself. Be human. And see how it works for you guys. That's what I say. >> Sounds good.

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات سوال‌ها و پاسخ‌ها

  فصل قبلی
چگونه حضور معلم را در یک محیط آنلاین حفظ می کنید؟
خطرات آموزش آنلاین
به نظر شما عمده چالش های فعلی آموزش آنلاین چیست؟
برای جذب، ایجاد انگیزه و حفظ معلمان چه کار می کنیم؟
معلمان با شروع تدریس دوره های آنلاین چه مقاومتی دارند؟
?Who can help if you are a trailblazer
چگونه با فناوری فعلی وب هم‌گام شویم؟
چگونه ابزارهایی را که بین فناوری open و lms قرارمی‌گیرند طبقه‌بندی می‌کنید؟
?How do you stop being overwhelmed or paralysed by all the options
چگونه در هنگام طراحی یک فعالیت خطرات مرتبط با فناوری را کم کنیم؟
بهبود کیفیت تولید فیلم
?What about the 'not invented here' syndrome
?What tools were used to make this MOOC
?Which platform better allows the use of a MOOC with interactive activities
نگرش‌های مختلف نسبت به یادگیری آنلاین و ترکیبی
مدیریت حق نشر برای دوره‌های آنلاین
برای برنامه‌ریزی یک دوره 10 ماهه آنلاین چقدر زمان لازم است؟
آیا یادگیری ترکیبی همیشه خوب است؟
آیا تفاوتی بین نتایج یادگیری و اهداف یادگیری وجود دارد؟
برای ایجاد کل دوره از ابتدا چه توصیه ای دارید؟
?What moderation techniques are used in the MOOC
?What is a rubric
فکرمی‌کنید چه‌چیزی باید از دوره حذف شود؟
ساختار پیشنهادی شما برای راه‌اندازی دوره‌های آنلاین چیست؟
گزینه‌های جایگزین ضبط فیلم
BYOD Apps and Tools
چگونه کیفیت دوره‌های آنلاین را تضمین می‌کنید؟
ملاحظات نوشتن برای فیلم‌های آموزشی
روش‌های مختلف استفاده از فیلم در دوره‌های آنلاین چیست و کدام‌یک موثرترین هستند؟
مدت زمان ایده‌آل برای پادکست چقدر است؟
آموزش مبتنی بر سناریو چیست؟
آیا ارزیابی ویدیوها نسبت به کار نوشتاری باید دقیق‌تر باشد؟
اطمینان از اصالت با ارزیابی آنلاین
چگونه از صدا برای بازخورد معنی‌دار یا ارزیابی از یادگیری استفاده می‌کنید؟
ساختن یک مقاله، ارزیابی موثر برای فعالیت‌های آنلاین
Peer Review- چه موقع از آن استفاده کنیم و چرا در دوره استفاده می‌شود؟
استراتژی‌های موثر درصورت خرابی فناوری هنگام ارزیابی چیست؟
چه چارچوبی برای تفکر در مورد تمرینات خودارزیابی و ارزیابی هم‌سالان مفید است؟
Boundaries when supporting online discussions
پروژه‌‌های گروهی در محیط یادگیری آنلاین
از چه فناوری برای کنفرانس‌های ویدئویی با دانشجویان استفاده می‌کنید؟
ایجاد ارتباط با دانشجویان
آیا مباحث رفتار دانش‌آموزان را هدایت می‌کند؟
چگونه می‌توانم بهترین استفاده از دانش‌آموزان را در استفاده مناسب از رسانه های اجتماعی داشته باشم؟
چگونه می‌توانید یادگیری را برای زبان‌آموزان با سطح استقلال پایین توسعه دهید؟
چگونه زبان‌آموزان بی‌میل را تشویق می‌کنید؟
ایجاد جامعه در یک دوره آنلاین
بررسی سطح سواد دیجیتال
تدریس خصوصی 1-1 آنلاین
چه نکاتی را به معلمان خصوصی آنلاین یادآور می‌شوید؟
آیا می‌توانید تجزیه و تحلیل دوره آنلاین را توصیه کنید؟
ارزیابی کیفیت با استفاده از استانداردهای ملی یا بین المللی
چگونه از داده‌های یادگیری و آموزش برای انتشار علمی استفاده می‌کنید؟
آیا بعد از راه‌اندازی می‌توان دوره را تغییر داد؟