از چه فناوری برای کنفرانس‌های ویدئویی با دانشجویان استفاده می‌کنید؟

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

Question for today is from Kamani, and the
question was about the video conferencing, what technology seems to work best in your
experience, I think was the question. We had some good suggestions
from others as well, but you might be the expert in these area. >> Well, I wouldn't call myself an expert. >> Out of the two of us. >> But I have had some experience
with video conferencing. And actually,
looking at the responses of the others, my response would be quite similar. Adobe Connect,
as was mentioned in the forum, and it's actually a really fabulous tool for
video conferencing because it does allow to set your bandwidth and
that sort of thing. And you can share your desktop. You can share just your PowerPoint,
if you want to show PowerPoint slides. You can then switch over and
show a website. You can choose to just have
audio conferencing,which, quite honestly, when I was quite involved,
I was doing fortnightly, every two weeks,
video conferencing with the course. The audio conferencing actually worked
phenomenally better than the video because the video, and as much as
it is great to see other people, the problem with the video is
again the bandwidth because you can't always rely that your
students have fathomless bandwidth. They might still be having low bandwidth. And so but the audio doesn't
require that heavy bandwidth. And so we would start off the course. And as was mentioned, make sure you
send off the link with Adobe Connect. Make sure the students have the time
to test it out because they do actually have to download
like a Java thing. I remember I had to do that, the little
Java cup, and then it would run fine. But to test that out beforehand. And then even when you get in there,
to do an audio check, which is really important because they have to make sure,
especially if you're wearing a headset that their headset is actually
connected to the computer properly, and the computer is
reading that as an input. So it does take a couple sessions
to get it running smoothly. Once you got it running smoothly,
then it just kind of works like clockwork. But you have to be patient with it. >> Can I ask a question? >> Yeah, Simon. >> Sorry. I was just thinking because people were
talking about using something like Google Hangouts, for
example, which is free. >> Yep.
>> And you can do that, but there might be a limit on
the number of users, but is Connect something you
have to actually pay for? >> That's a very good question. Connect, you do have to pay for it. >> Mm-hm. >> So your institution would
have a license for it. And then if you have that, then you
can set up a room, so to speak, and use all the functionality within it. I have seen people use
Google Hangouts quite well. There is actually, I think a limit
on number of participants, and the way they've dealt with it, I think
is say all right, this is the time, this is day for us 50 people to get in. But they record it, and then they make
that available outside, afterwards. >> So
you can just plan around the limitations. >> Yeah, but I don't actually know
whether Google Hangouts causes problems with the bandwidth. I know that was mentioned in the forums. And maybe it is because again,
you're relying on the video. I don't know if you can shut off
the video and just have audio. But definitely, if you're concerned about
the video bandwidth issue which is I think a very good, actually a thing to be concerned about
if you know where your students are. Use audio, it actually works quite well. >> And even for
small groups, I mean Skype. >> Yeah.
>> Two, three, sort of thing. You can do it with reasonable
bandwidth pretty good. So there's lots of options depending
on the scale, I think, and just to sort of think about those things. >> Yeah. >> But-
>> And do a test run. >> Yeah.

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات سوال‌ها و پاسخ‌ها

  فصل قبلی
چگونه حضور معلم را در یک محیط آنلاین حفظ می کنید؟
خطرات آموزش آنلاین
به نظر شما عمده چالش های فعلی آموزش آنلاین چیست؟
برای جذب، ایجاد انگیزه و حفظ معلمان چه کار می کنیم؟
معلمان با شروع تدریس دوره های آنلاین چه مقاومتی دارند؟
?Who can help if you are a trailblazer
چگونه با فناوری فعلی وب هم‌گام شویم؟
چگونه ابزارهایی را که بین فناوری open و lms قرارمی‌گیرند طبقه‌بندی می‌کنید؟
?How do you stop being overwhelmed or paralysed by all the options
چگونه در هنگام طراحی یک فعالیت خطرات مرتبط با فناوری را کم کنیم؟
بهبود کیفیت تولید فیلم
?What about the 'not invented here' syndrome
?What tools were used to make this MOOC
?Which platform better allows the use of a MOOC with interactive activities
نگرش‌های مختلف نسبت به یادگیری آنلاین و ترکیبی
مدیریت حق نشر برای دوره‌های آنلاین
برای برنامه‌ریزی یک دوره 10 ماهه آنلاین چقدر زمان لازم است؟
آیا یادگیری ترکیبی همیشه خوب است؟
آیا تفاوتی بین نتایج یادگیری و اهداف یادگیری وجود دارد؟
برای ایجاد کل دوره از ابتدا چه توصیه ای دارید؟
?What moderation techniques are used in the MOOC
?What is a rubric
فکرمی‌کنید چه‌چیزی باید از دوره حذف شود؟
ساختار پیشنهادی شما برای راه‌اندازی دوره‌های آنلاین چیست؟
گزینه‌های جایگزین ضبط فیلم
BYOD Apps and Tools
چگونه کیفیت دوره‌های آنلاین را تضمین می‌کنید؟
ملاحظات نوشتن برای فیلم‌های آموزشی
روش‌های مختلف استفاده از فیلم در دوره‌های آنلاین چیست و کدام‌یک موثرترین هستند؟
مدت زمان ایده‌آل برای پادکست چقدر است؟
آموزش مبتنی بر سناریو چیست؟
آیا ارزیابی ویدیوها نسبت به کار نوشتاری باید دقیق‌تر باشد؟
اطمینان از اصالت با ارزیابی آنلاین
چگونه از صدا برای بازخورد معنی‌دار یا ارزیابی از یادگیری استفاده می‌کنید؟
ساختن یک مقاله، ارزیابی موثر برای فعالیت‌های آنلاین
Peer Review- چه موقع از آن استفاده کنیم و چرا در دوره استفاده می‌شود؟
استراتژی‌های موثر درصورت خرابی فناوری هنگام ارزیابی چیست؟
چه چارچوبی برای تفکر در مورد تمرینات خودارزیابی و ارزیابی هم‌سالان مفید است؟
Boundaries when supporting online discussions
پروژه‌‌های گروهی در محیط یادگیری آنلاین
از چه فناوری برای کنفرانس‌های ویدئویی با دانشجویان استفاده می‌کنید؟
ایجاد ارتباط با دانشجویان
آیا مباحث رفتار دانش‌آموزان را هدایت می‌کند؟
چگونه می‌توانم بهترین استفاده از دانش‌آموزان را در استفاده مناسب از رسانه های اجتماعی داشته باشم؟
چگونه می‌توانید یادگیری را برای زبان‌آموزان با سطح استقلال پایین توسعه دهید؟
چگونه زبان‌آموزان بی‌میل را تشویق می‌کنید؟
ایجاد جامعه در یک دوره آنلاین
بررسی سطح سواد دیجیتال
تدریس خصوصی 1-1 آنلاین
چه نکاتی را به معلمان خصوصی آنلاین یادآور می‌شوید؟
آیا می‌توانید تجزیه و تحلیل دوره آنلاین را توصیه کنید؟
ارزیابی کیفیت با استفاده از استانداردهای ملی یا بین المللی
چگونه از داده‌های یادگیری و آموزش برای انتشار علمی استفاده می‌کنید؟
آیا بعد از راه‌اندازی می‌توان دوره را تغییر داد؟