نگرش‌های مختلف نسبت به یادگیری آنلاین و ترکیبی

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

Okay, the next question is from Tracy,
thank you very much. And she's asking about different
attitudes to online learning. So she's given the example where
she's a student in a university and that university's lecturers really don't
want to use the online technology at all, so, the learning management
system is really blank and it's causing her some difficulties. So she's asking what do we think will
happen to institutions who don't adopt online teaching in some
way in their curriculum? And also, how could a potential student
really understand what they're signing up for before they go to an institution
whether they have progressive use of technology or not? So any ideas there, Negin? >> Yeah, so I'll say the second
part of the question first. In terms of trying to sort out what sort of strategy the university
might have around online technologies. I would actually suggest looking for the actual strategy documents
that universities have. So most universities have an actual
strategy, whether it'd be called a learning and teaching strategy or
it might be called an overall mission or an overall strategy or a white paper or
whatever it may be called. It usually is strategy or
white paper, something like that. And that is where, if they do have
a particular strategy towards say, online technologies or blended learning or
online delivery or anything in relation to how they're actually going to
provide their need in teaching. That would be noted in that strategy. So that's one way to identify
both if you're looking for enrolling in a particular
institution as a student or also looking to explore career options,
unemployment options. >> So I was just going to say
actually another thing could be to download the course outlines. because often a university
will let you look at some outline of how the course is run,
or there's a deeper description. Or even go and talk to someone who's
running the program or running the courses and actually ask them about what
they're doing with that technology. >> And I guess to go back to that first
part of the question of what will happen to institutions if they don't start
using learning management systems or other technologies in more advanced ways. I mean,
it's really hard to predict the future. We're not really here to do that but I would say that hopefully
moving forward in the future, more and more instructors will be
embracing the little bits of technology. And also realizing that they wouldn't
necessarily be putting their careers at risk if they
provide notes online. I think that was part of
Tracy's question there. Was that concern or threat over technology
taking over instructors who all demand. I mean it goes back to a lot of the
principles I have around this whole online learning is that I don't think it
will ever take away the instructor. You still need some sort
of teaching presence. You still need somebody to design
the course, to deliver the course. Otherwise the experience wouldn't
be there for the students. So I don't think that's a much thing. It's more looking at how to best use
the technology, it's about course notes. Putting the course notes before
the lecture, after the lecture, or what version of course notes you provide. There are so
many different things around that. But I think-
>> Well another thing I might say would be that
>> If I say it bluntly, I think institutions who
don't adopt a better use of technology in their curriculum
will eventually disappear or will really significantly rejig
the whole way they run their business. I mean, just think about when computers
became mainstream in the early 60s, 70s. The same fears would have been there, but
can you imagine a business running now without using computers in some
ways to keep the accounts, to do all that sort of thing? And it, how crazy would it be if
a lecturer turned up with a typewriter now and and an overhead projector? So it's a natural progression,
things will change. And it's just about how fast people get
on board with that change, I think. So never fear, it will get there. But as Negin said, there are ways you
can make sure that you get the best institution, or the institutional fit to
you in terms of technology by following up those suggestions.

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات سوال‌ها و پاسخ‌ها

  فصل قبلی
چگونه حضور معلم را در یک محیط آنلاین حفظ می کنید؟
خطرات آموزش آنلاین
به نظر شما عمده چالش های فعلی آموزش آنلاین چیست؟
برای جذب، ایجاد انگیزه و حفظ معلمان چه کار می کنیم؟
معلمان با شروع تدریس دوره های آنلاین چه مقاومتی دارند؟
?Who can help if you are a trailblazer
چگونه با فناوری فعلی وب هم‌گام شویم؟
چگونه ابزارهایی را که بین فناوری open و lms قرارمی‌گیرند طبقه‌بندی می‌کنید؟
?How do you stop being overwhelmed or paralysed by all the options
چگونه در هنگام طراحی یک فعالیت خطرات مرتبط با فناوری را کم کنیم؟
بهبود کیفیت تولید فیلم
?What about the 'not invented here' syndrome
?What tools were used to make this MOOC
?Which platform better allows the use of a MOOC with interactive activities
نگرش‌های مختلف نسبت به یادگیری آنلاین و ترکیبی
مدیریت حق نشر برای دوره‌های آنلاین
برای برنامه‌ریزی یک دوره 10 ماهه آنلاین چقدر زمان لازم است؟
آیا یادگیری ترکیبی همیشه خوب است؟
آیا تفاوتی بین نتایج یادگیری و اهداف یادگیری وجود دارد؟
برای ایجاد کل دوره از ابتدا چه توصیه ای دارید؟
?What moderation techniques are used in the MOOC
?What is a rubric
فکرمی‌کنید چه‌چیزی باید از دوره حذف شود؟
ساختار پیشنهادی شما برای راه‌اندازی دوره‌های آنلاین چیست؟
گزینه‌های جایگزین ضبط فیلم
BYOD Apps and Tools
چگونه کیفیت دوره‌های آنلاین را تضمین می‌کنید؟
ملاحظات نوشتن برای فیلم‌های آموزشی
روش‌های مختلف استفاده از فیلم در دوره‌های آنلاین چیست و کدام‌یک موثرترین هستند؟
مدت زمان ایده‌آل برای پادکست چقدر است؟
آموزش مبتنی بر سناریو چیست؟
آیا ارزیابی ویدیوها نسبت به کار نوشتاری باید دقیق‌تر باشد؟
اطمینان از اصالت با ارزیابی آنلاین
چگونه از صدا برای بازخورد معنی‌دار یا ارزیابی از یادگیری استفاده می‌کنید؟
ساختن یک مقاله، ارزیابی موثر برای فعالیت‌های آنلاین
Peer Review- چه موقع از آن استفاده کنیم و چرا در دوره استفاده می‌شود؟
استراتژی‌های موثر درصورت خرابی فناوری هنگام ارزیابی چیست؟
چه چارچوبی برای تفکر در مورد تمرینات خودارزیابی و ارزیابی هم‌سالان مفید است؟
Boundaries when supporting online discussions
پروژه‌‌های گروهی در محیط یادگیری آنلاین
از چه فناوری برای کنفرانس‌های ویدئویی با دانشجویان استفاده می‌کنید؟
ایجاد ارتباط با دانشجویان
آیا مباحث رفتار دانش‌آموزان را هدایت می‌کند؟
چگونه می‌توانم بهترین استفاده از دانش‌آموزان را در استفاده مناسب از رسانه های اجتماعی داشته باشم؟
چگونه می‌توانید یادگیری را برای زبان‌آموزان با سطح استقلال پایین توسعه دهید؟
چگونه زبان‌آموزان بی‌میل را تشویق می‌کنید؟
ایجاد جامعه در یک دوره آنلاین
بررسی سطح سواد دیجیتال
تدریس خصوصی 1-1 آنلاین
چه نکاتی را به معلمان خصوصی آنلاین یادآور می‌شوید؟
آیا می‌توانید تجزیه و تحلیل دوره آنلاین را توصیه کنید؟
ارزیابی کیفیت با استفاده از استانداردهای ملی یا بین المللی
چگونه از داده‌های یادگیری و آموزش برای انتشار علمی استفاده می‌کنید؟
آیا بعد از راه‌اندازی می‌توان دوره را تغییر داد؟