چگونه با فناوری فعلی وب هم‌گام شویم؟

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

We have a really good question from Marina
today about keeping pace with changes in Web 2.0 technology. So as we know, the technological
world changes incredibly rapidly. Often we might get our hands or our minds
around a really good piece of technology, only to find that it's not being used so
much any more. So, she's asked us, how do we actually
keep track of this ourselves? Do we know of any resources she
can go to find out what's current? And also she asked us about
recommended tools and apps that we spoke of in one of
the previous question and answer sessions. Where she can find that. So we'll explain that as well. >> Okay, well, the first part of her
question, I mean, it's right on. Technology changes very rapidly, we know,
and it's very hard to keep abreast of how it's changing, and to be on the verge of
the next new technology coming about. I mean, I don't know what the next
technology would necessarily be in three or five years. But there is a great resource,
it's research informed, and it does provide some insights,
called Horizon Reports. And there's different
types of Horizon Reports, there's Horizon Reports that
look at emerging technologies in the higher education sector,
in the school sector, K to 12. Even in museum education, I believe. And you can look at the particular
sector that you're interested in, goes back a few years. You can look at 2014. There's some 2015
publications out as well. And the nice thing I like about
that particular resource, and the publications that it provides
is that it provides you with three different levels of the next
generation of technology, so to speak. So, what's really happening in the next year
or two, and then what's happening the next three to five years potentially, and then
even five to seven or something like that. So it gives you a bit of a view of where
technology might be heading in the future, and it's come from collaborative work
of people looking at where technology is going, but
that might be a good place to start. >> It's a really good place to start,
so you don't invest all of your time on something that's about to
drop off the planet, so. >> Yeah. >> So, what it doesn't do, I think,
is really delve into the different types of technology or the exact
tools that are out there right now. And I believe that may be part of
the question that's being asked. >> Yeah, so, it might say mobile
technologies, for example, was on the verge couple of years ago. But it won't necessarily say what apps or
tools to look at, yeah. >> So, there are couple of things that
people in the MOOC have actually already suggested, which I've had
a bit of a look through, and they're really good resources. So, first of all,
we do have in the class resource library, there's a button called
Recommend Something. So if you have a great resource of an app,
website or whatever, you can click that, and actually suggest that, and it goes
into a spreadsheet that sits on the bottom of the class resource library page. Now in that spreadsheet, if you look along the bottom of it,
there's a button called Tools and Apps. And we've got some really good
things people have listed there. Now, the first one that
was listed by Lily Ann, I believe, is teachertrainingvideos.com. I've had a look through that,
and that's actually really good, because it has so
many different types of technologies. And the presenter there actually does
a two to three minute video explaining how to use the tech, and
what sort of things it's really good for. So, it's a one stop shop of
somewhere we can actually go. But also there was someone
in the discussion thread, Olga, thank you very much, by the way. We do have a recommended tools and apps discussion thread right at
the bottom of the discussion forum page. And Olga has posted a link in there for
the top 100 tools for learning, which was a collation
of research from 2014. So there's another great
starting point there. And I also believe Olga is wanting to
start a wiki that she wants to keep going after the course where a lot
of that tech can be shared as well. So that's fantastic. >> Super. >> There is also a blog that you can take
a look at, it's Edudemic, I believe? >> Edudemic, yeah. >> Edudemic, which has regular posts
about the latest technologies and how to use them. I think a recent post was about
using iPads in the classroom. So it's very current, and it will also
be talk about new, particular apps. >> Yeah.
>> That you might be interested in looking, and then how to actually
incorporate it into your teaching. >> And there's one other thing, I just,
all these things are being triggered because there are also some PLNs,
personal learning networks, out there that you can join that
talk about these sorts of things. There's one called Classroom 2.0, and that's actually quite a good resource
of educators coming together and talking about all the new emerging
tools and sharing their ideas. So have a look around for
those sorts of groups you can join, because they can also
help inform you a lot. And otherwise, some of those resources
which we'll feature and put screenshots and links to in this video should give
you a really good starting point. >> Yeah.

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات سوال‌ها و پاسخ‌ها

  فصل قبلی
چگونه حضور معلم را در یک محیط آنلاین حفظ می کنید؟
خطرات آموزش آنلاین
به نظر شما عمده چالش های فعلی آموزش آنلاین چیست؟
برای جذب، ایجاد انگیزه و حفظ معلمان چه کار می کنیم؟
معلمان با شروع تدریس دوره های آنلاین چه مقاومتی دارند؟
?Who can help if you are a trailblazer
چگونه با فناوری فعلی وب هم‌گام شویم؟
چگونه ابزارهایی را که بین فناوری open و lms قرارمی‌گیرند طبقه‌بندی می‌کنید؟
?How do you stop being overwhelmed or paralysed by all the options
چگونه در هنگام طراحی یک فعالیت خطرات مرتبط با فناوری را کم کنیم؟
بهبود کیفیت تولید فیلم
?What about the 'not invented here' syndrome
?What tools were used to make this MOOC
?Which platform better allows the use of a MOOC with interactive activities
نگرش‌های مختلف نسبت به یادگیری آنلاین و ترکیبی
مدیریت حق نشر برای دوره‌های آنلاین
برای برنامه‌ریزی یک دوره 10 ماهه آنلاین چقدر زمان لازم است؟
آیا یادگیری ترکیبی همیشه خوب است؟
آیا تفاوتی بین نتایج یادگیری و اهداف یادگیری وجود دارد؟
برای ایجاد کل دوره از ابتدا چه توصیه ای دارید؟
?What moderation techniques are used in the MOOC
?What is a rubric
فکرمی‌کنید چه‌چیزی باید از دوره حذف شود؟
ساختار پیشنهادی شما برای راه‌اندازی دوره‌های آنلاین چیست؟
گزینه‌های جایگزین ضبط فیلم
BYOD Apps and Tools
چگونه کیفیت دوره‌های آنلاین را تضمین می‌کنید؟
ملاحظات نوشتن برای فیلم‌های آموزشی
روش‌های مختلف استفاده از فیلم در دوره‌های آنلاین چیست و کدام‌یک موثرترین هستند؟
مدت زمان ایده‌آل برای پادکست چقدر است؟
آموزش مبتنی بر سناریو چیست؟
آیا ارزیابی ویدیوها نسبت به کار نوشتاری باید دقیق‌تر باشد؟
اطمینان از اصالت با ارزیابی آنلاین
چگونه از صدا برای بازخورد معنی‌دار یا ارزیابی از یادگیری استفاده می‌کنید؟
ساختن یک مقاله، ارزیابی موثر برای فعالیت‌های آنلاین
Peer Review- چه موقع از آن استفاده کنیم و چرا در دوره استفاده می‌شود؟
استراتژی‌های موثر درصورت خرابی فناوری هنگام ارزیابی چیست؟
چه چارچوبی برای تفکر در مورد تمرینات خودارزیابی و ارزیابی هم‌سالان مفید است؟
Boundaries when supporting online discussions
پروژه‌‌های گروهی در محیط یادگیری آنلاین
از چه فناوری برای کنفرانس‌های ویدئویی با دانشجویان استفاده می‌کنید؟
ایجاد ارتباط با دانشجویان
آیا مباحث رفتار دانش‌آموزان را هدایت می‌کند؟
چگونه می‌توانم بهترین استفاده از دانش‌آموزان را در استفاده مناسب از رسانه های اجتماعی داشته باشم؟
چگونه می‌توانید یادگیری را برای زبان‌آموزان با سطح استقلال پایین توسعه دهید؟
چگونه زبان‌آموزان بی‌میل را تشویق می‌کنید؟
ایجاد جامعه در یک دوره آنلاین
بررسی سطح سواد دیجیتال
تدریس خصوصی 1-1 آنلاین
چه نکاتی را به معلمان خصوصی آنلاین یادآور می‌شوید؟
آیا می‌توانید تجزیه و تحلیل دوره آنلاین را توصیه کنید؟
ارزیابی کیفیت با استفاده از استانداردهای ملی یا بین المللی
چگونه از داده‌های یادگیری و آموزش برای انتشار علمی استفاده می‌کنید؟
آیا بعد از راه‌اندازی می‌توان دوره را تغییر داد؟