?What about the 'not invented here' syndrome

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

Okay, so the fourth question of this
week Simon is from Max, so thank you for the question and it's asking, so
what about the not invented here syndrome, and in one of the video
responses last week Simon, you mentioned the isolated
development trap. And so he's asking yeah, you mentioned
the isolated development trap, which is a real issue, but where is also
an issue is that the line of isolated development trap and also the not invented
here type technologies and that syndrome. So how would you respond to that? >> Might have to define a couple of those, my interpretation of
what you mean by that. First of all the isolated
development trap was about academics working by themselves
innovating online teaching practices. Not being aware of what someone
down the corridor was doing, so not pooling together and
moving forward as a whole. >> Okay
>> I'm interpreting the not invented here syndrome that you've mentioned
as kind of being an institutional level response to technologies
that sort of come from outside. So it harks back, to me,
to the institutionally supported versus open technologies that we talked
about in module two, I believe. >> Yes, two
>> Two, good. So for me I guess, it's that experience
of you wanting to use those technologies, and the institutions who supported being
afraid of the anarchy that could spring from all of these different
unsupported platforms. >> So I guess it's more where you've
maybe gone for a conference, and you've heard about a really good piece
of software, or taking this MOOC, I've heard about this piece of
software that you want to use, and you bring it forward to your institution,
and I want to use this for example. And it is open in a way. But your institution says but
we're going to use blackboard because. >> That's what we've been doing for
how many number of years. And we can't support Blackboard and
support Moodle just for you. So it's not invented here. Blackboard might not have been
invented at their institution, but I think it's more that concept of,
this is what we're doing. This is what institutionally is supported. And so we're not going to
consider other technologies. And so you kind of have to make your
case and it can be challenging. >> That's what I was going to say. I think it's really that idea about,
making a case about why this is important to use and
analyzing the risks and the benefits and that kind of thing that we talked about in
module two, because some of the concerns can be legitimate if you sit on
the other side of the fence and see it from their perspective in
terms of guarantees of student data, security, that kind of thing. So I think if you can actually do a strong
analysis of those types of concerns and talk to people and
find out what the real concerns are, and put forward a strong case about
why you actually need to use it. Now this has actually happened to me. >> Yeah, I know. [LAUGH]
>> [LAUGH] At the institution. So basically there was a piece of
software that my colleague had developed. We were using it quite effectively. There were concerns about how
it fit into the bigger machine. >> Uh-huh. >> And that ultimately was
never 100% resolved, but we still used it to great effect. But our institution now becoming more inclusive of
how they are looking at different technology and how they fit, so we are lucky!. So I just really think, make that case,
do the analysis of the benefits, the risks, and speak to the people who
are throwing up those barriers and see if there's a compromise in
their way forward otherwise it will be very difficult to progress. >> Good answer.

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات سوال‌ها و پاسخ‌ها

  فصل قبلی
چگونه حضور معلم را در یک محیط آنلاین حفظ می کنید؟
خطرات آموزش آنلاین
به نظر شما عمده چالش های فعلی آموزش آنلاین چیست؟
برای جذب، ایجاد انگیزه و حفظ معلمان چه کار می کنیم؟
معلمان با شروع تدریس دوره های آنلاین چه مقاومتی دارند؟
?Who can help if you are a trailblazer
چگونه با فناوری فعلی وب هم‌گام شویم؟
چگونه ابزارهایی را که بین فناوری open و lms قرارمی‌گیرند طبقه‌بندی می‌کنید؟
?How do you stop being overwhelmed or paralysed by all the options
چگونه در هنگام طراحی یک فعالیت خطرات مرتبط با فناوری را کم کنیم؟
بهبود کیفیت تولید فیلم
?What about the 'not invented here' syndrome
?What tools were used to make this MOOC
?Which platform better allows the use of a MOOC with interactive activities
نگرش‌های مختلف نسبت به یادگیری آنلاین و ترکیبی
مدیریت حق نشر برای دوره‌های آنلاین
برای برنامه‌ریزی یک دوره 10 ماهه آنلاین چقدر زمان لازم است؟
آیا یادگیری ترکیبی همیشه خوب است؟
آیا تفاوتی بین نتایج یادگیری و اهداف یادگیری وجود دارد؟
برای ایجاد کل دوره از ابتدا چه توصیه ای دارید؟
?What moderation techniques are used in the MOOC
?What is a rubric
فکرمی‌کنید چه‌چیزی باید از دوره حذف شود؟
ساختار پیشنهادی شما برای راه‌اندازی دوره‌های آنلاین چیست؟
گزینه‌های جایگزین ضبط فیلم
BYOD Apps and Tools
چگونه کیفیت دوره‌های آنلاین را تضمین می‌کنید؟
ملاحظات نوشتن برای فیلم‌های آموزشی
روش‌های مختلف استفاده از فیلم در دوره‌های آنلاین چیست و کدام‌یک موثرترین هستند؟
مدت زمان ایده‌آل برای پادکست چقدر است؟
آموزش مبتنی بر سناریو چیست؟
آیا ارزیابی ویدیوها نسبت به کار نوشتاری باید دقیق‌تر باشد؟
اطمینان از اصالت با ارزیابی آنلاین
چگونه از صدا برای بازخورد معنی‌دار یا ارزیابی از یادگیری استفاده می‌کنید؟
ساختن یک مقاله، ارزیابی موثر برای فعالیت‌های آنلاین
Peer Review- چه موقع از آن استفاده کنیم و چرا در دوره استفاده می‌شود؟
استراتژی‌های موثر درصورت خرابی فناوری هنگام ارزیابی چیست؟
چه چارچوبی برای تفکر در مورد تمرینات خودارزیابی و ارزیابی هم‌سالان مفید است؟
Boundaries when supporting online discussions
پروژه‌‌های گروهی در محیط یادگیری آنلاین
از چه فناوری برای کنفرانس‌های ویدئویی با دانشجویان استفاده می‌کنید؟
ایجاد ارتباط با دانشجویان
آیا مباحث رفتار دانش‌آموزان را هدایت می‌کند؟
چگونه می‌توانم بهترین استفاده از دانش‌آموزان را در استفاده مناسب از رسانه های اجتماعی داشته باشم؟
چگونه می‌توانید یادگیری را برای زبان‌آموزان با سطح استقلال پایین توسعه دهید؟
چگونه زبان‌آموزان بی‌میل را تشویق می‌کنید؟
ایجاد جامعه در یک دوره آنلاین
بررسی سطح سواد دیجیتال
تدریس خصوصی 1-1 آنلاین
چه نکاتی را به معلمان خصوصی آنلاین یادآور می‌شوید؟
آیا می‌توانید تجزیه و تحلیل دوره آنلاین را توصیه کنید؟
ارزیابی کیفیت با استفاده از استانداردهای ملی یا بین المللی
چگونه از داده‌های یادگیری و آموزش برای انتشار علمی استفاده می‌کنید؟
آیا بعد از راه‌اندازی می‌توان دوره را تغییر داد؟