?Which platform better allows the use of a MOOC with interactive activities

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

So we have a question from. And I sincerely apologise because I'm
sure I did not pronounce that correctly. But it's a great question,
the question is regarding what sort of platform for MOOCs,
or courses, are best especially if you want to have some interactive
activities in your course or in your MOOC. With the range of platforms we know and
technologies out there, but are there particular platforms or
particular things to look for in platforms that might be better for
an interactive activity. >> Yeah, it's a tough question in a way, because there's not often one piece
of technology that does everything. For example, we found that in this particular MOOC,
Coursera has a platform that is good for certain things, but it didn't allow a lot
of the functionality that we wanted. So we had to actually take other
technologies and plug it in. So we use Qualtrics,
it's called Qualtrics for the quizzes, and some other custom written bits and
pieces for other pages. >> Mm-hm. >> So I think one of the first things to
think about is to start to sit down and define what your interactivity is. Because then you'll be able to look for
tools that can actually do that. >> Right, so there isn't one
perfect platform out there. >> No.
>> That's really about what you want to do. So for example if you want to have some sort of videos with interactive
activities built into them, whether they be question and answers or
little activities that students do, there's a particular software that's great
for that that a lot of people are using. I think it's called. >> Articulate Storylines. >> Yeah, that's right. >> Articulate Storylines. And there are other ones like that. There is something else that was developed
at this university, actually, or someone who went to this university,
called Smart Sparrow. That's a really good
piece of technology that allows you to set up virtual experiments,
virtual laboratories. >> Adaptive learning scenarios. >> Yeah, a lot of good stuff like that. But with all of those platforms,
it's about looking for how they plug into something else. So that's something called,
about getting too techy. Something called LTI, or API,
which people have heard of. >> Right. >> It's just a way that different tools
can communicate between each other. So that, if you have students,
say the Smart Sparrow example, and we're using Moodle at our institution. Moodle has to be able to pass
the information of which student, which activity in that tool, so
that they can be recorded as a grade. >> Mm-hm.
>> So they have an LTI,
which enables them to talk to each other. >> So that interact operability between
the two different applications. >> Yeah, so it's worth doing some Googling
for LTI, to actually see what that means. And when you're looking at tools,
just look at how they communicate and push the information back out. Any other particular things we
should be thinking of there? >> Just that it's not really
about one particular platform. >> Yeah.
>> But about the types of activities you want to do. So we named a couple of software, but there's also your basic tools that
are in most learning management systems. You can have an interactive activity using
a blog or using a wiki and it's not so much about the technology, but
about how you design the activity. >> Yeah.
>> You can design it to be interactive, you can design it to not be attractive
using the exact same technology. >> And
I think we have in modules three and four, maybe four particularly, we have in
the activities there some questions that talk about what type of activities,
interactive activities you want to do, and we suggest a whole range of technologies
that are appropriate for that. So rather that us listing all of them off. It would pay to do the activities
in module four, and that would really enable you to go
into depth with some of those ideas. To see what will be the best fit. >> Great.

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات سوال‌ها و پاسخ‌ها

  فصل قبلی
چگونه حضور معلم را در یک محیط آنلاین حفظ می کنید؟
خطرات آموزش آنلاین
به نظر شما عمده چالش های فعلی آموزش آنلاین چیست؟
برای جذب، ایجاد انگیزه و حفظ معلمان چه کار می کنیم؟
معلمان با شروع تدریس دوره های آنلاین چه مقاومتی دارند؟
?Who can help if you are a trailblazer
چگونه با فناوری فعلی وب هم‌گام شویم؟
چگونه ابزارهایی را که بین فناوری open و lms قرارمی‌گیرند طبقه‌بندی می‌کنید؟
?How do you stop being overwhelmed or paralysed by all the options
چگونه در هنگام طراحی یک فعالیت خطرات مرتبط با فناوری را کم کنیم؟
بهبود کیفیت تولید فیلم
?What about the 'not invented here' syndrome
?What tools were used to make this MOOC
?Which platform better allows the use of a MOOC with interactive activities
نگرش‌های مختلف نسبت به یادگیری آنلاین و ترکیبی
مدیریت حق نشر برای دوره‌های آنلاین
برای برنامه‌ریزی یک دوره 10 ماهه آنلاین چقدر زمان لازم است؟
آیا یادگیری ترکیبی همیشه خوب است؟
آیا تفاوتی بین نتایج یادگیری و اهداف یادگیری وجود دارد؟
برای ایجاد کل دوره از ابتدا چه توصیه ای دارید؟
?What moderation techniques are used in the MOOC
?What is a rubric
فکرمی‌کنید چه‌چیزی باید از دوره حذف شود؟
ساختار پیشنهادی شما برای راه‌اندازی دوره‌های آنلاین چیست؟
گزینه‌های جایگزین ضبط فیلم
BYOD Apps and Tools
چگونه کیفیت دوره‌های آنلاین را تضمین می‌کنید؟
ملاحظات نوشتن برای فیلم‌های آموزشی
روش‌های مختلف استفاده از فیلم در دوره‌های آنلاین چیست و کدام‌یک موثرترین هستند؟
مدت زمان ایده‌آل برای پادکست چقدر است؟
آموزش مبتنی بر سناریو چیست؟
آیا ارزیابی ویدیوها نسبت به کار نوشتاری باید دقیق‌تر باشد؟
اطمینان از اصالت با ارزیابی آنلاین
چگونه از صدا برای بازخورد معنی‌دار یا ارزیابی از یادگیری استفاده می‌کنید؟
ساختن یک مقاله، ارزیابی موثر برای فعالیت‌های آنلاین
Peer Review- چه موقع از آن استفاده کنیم و چرا در دوره استفاده می‌شود؟
استراتژی‌های موثر درصورت خرابی فناوری هنگام ارزیابی چیست؟
چه چارچوبی برای تفکر در مورد تمرینات خودارزیابی و ارزیابی هم‌سالان مفید است؟
Boundaries when supporting online discussions
پروژه‌‌های گروهی در محیط یادگیری آنلاین
از چه فناوری برای کنفرانس‌های ویدئویی با دانشجویان استفاده می‌کنید؟
ایجاد ارتباط با دانشجویان
آیا مباحث رفتار دانش‌آموزان را هدایت می‌کند؟
چگونه می‌توانم بهترین استفاده از دانش‌آموزان را در استفاده مناسب از رسانه های اجتماعی داشته باشم؟
چگونه می‌توانید یادگیری را برای زبان‌آموزان با سطح استقلال پایین توسعه دهید؟
چگونه زبان‌آموزان بی‌میل را تشویق می‌کنید؟
ایجاد جامعه در یک دوره آنلاین
بررسی سطح سواد دیجیتال
تدریس خصوصی 1-1 آنلاین
چه نکاتی را به معلمان خصوصی آنلاین یادآور می‌شوید؟
آیا می‌توانید تجزیه و تحلیل دوره آنلاین را توصیه کنید؟
ارزیابی کیفیت با استفاده از استانداردهای ملی یا بین المللی
چگونه از داده‌های یادگیری و آموزش برای انتشار علمی استفاده می‌کنید؟
آیا بعد از راه‌اندازی می‌توان دوره را تغییر داد؟