جلسه 3: شتاب نگاشت‌ها، طیف شتاب، طیف تغییر مکان و طیف طرح تغییر مکان

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود

جلسات فصل دوم: ورودی زلزله (طیف طرح) برای طراحی براساس تغییر مکان