جلسه 6: خطوط انتقال و اسمیت چارت

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات طراحی مدارهای مجتمع یکپارچه مایکروویو

جلسه 1: مقدمه‌ای بر درس و موج مسطح یکنواخت
جلسه 2: موج مسطح یکنواخت و انتشار در عایق‌ها و هادی‌های کامل
جلسه 3: موج مسطح یکنواخت و انعکاس و شکست امواج
جلسه 4: خطوط انتقال (قسمت اول)
جلسه 5: خطوط انتقال (قسمت دوم)
جلسه 6: خطوط انتقال و اسمیت چارت
جلسه 7: اسمیت چارت (قسمت دوم)
جلسه 8: اسمیت چارت (قسمت سوم)
جلسه 9: تطبیق امپدانس
جلسه 10: تطبیق امپدانس پهن‌باند
جلسه 11: تطبیق امپدانس پهن‌باند (قسمت دوم)
جلسه 12: تطبیق امپدانس با پهنا باند مشخص و مقدمه‌ای بر تقویت‌کننده‌های مایکروویو
جلسه 13: کلیات تقویت‌کننده‌های مایکروویو
چلسه 14: ماتریس پراکندگی
جلسه 15: تقویت‌کننده‌های مایکروویو (قسمت اول)
جلسه 16: تقویت‌کننده‌های مایکروویو (قسمت دوم)
جلسه 17: تقویت‌کننده‌های مایکروویو (قسمت سوم)
جلسه 18: تقویت‌کننده‌های مایکروویو (قسمت چهارم)
جلسه 19: تقویت‌کننده‌های مایکروویو (قسمت پنجم)
جلسه 20: تقویت‌کننده‌های مایکروویو (قسمت ششم)
جلسه 21: تقویت‌کننده‌های مایکروویو (قسمت هفتم)
جلسه 22: تقسیم‌کننده‌ها و ترکیب‌کننده‌ها - ویلکینسون
جلسه 23: تقسیم‌کننده‌ها و ترکیب‌کننده‌ها - هیبرید تربیع
جلسه 24: تقسیم‌کننده‌ها و ترکیب‌کننده‌ها - خطوط تزویج شده
جلسه 25: تقویت‌کننده کم‌نویز (قسمت اول)
جلسه 26: تقویت‌کننده کم‌نویز (قسمت دوم)
جلسه 27: تقویت‌کننده پهن‌باند
جلسه 28: اسیلاتورهای مایکروویو
جلسه 29: فیلترهای مایکروویو (قسمت اول)
جلسه 30: فیلترهای مایکروویو (قسمت دوم)
جلسه 31: فیلترهای مایکروویو (قسمت سوم)
جلسه 32: آنتن و مفاهیم پایه آن
جلسه 33: آنتن‌های گیرنده