جلسه 16: سیستم معادل باند پایه

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات مخابرات پیشرفته

جلسه 1: مقدمه (قسمت اول)
جلسه 2: مقدمه (قسمت دوم)
جلسه 3: مقدمه (قسمت سوم)
جلسه 4: مروری بر احتمالات (قسمت اول)
جلسه 5: مروری بر احتمالات (قسمت دوم)
جلسه 6: مروری بر احتمالات (قسمت سوم)
جلسه 7: توزیع گوسی (قسمت اول)
جلسه 8: توزیع گوسی (قسمت دوم)
جلسه 9: کران چرنوف
جلسه 10: نمونه‌برداری
جلسه 11: قضیه حد مرکزی
جلسه 12: فرایند تصادفی
جلسه 13: پاسخ سیستم LTI به فرایند تصادفی
جلسه 14: فرایند تصادفی Cyclostationary
جلسه 15: سیگنال معادل باند پایه
جلسه 16: سیستم معادل باند پایه
جلسه 17: پاسخ باند میانی
جلسه 18: فرایند باند میانی
جلسه 19: ادامه فرایند باند میانی
جلسه 20: نویز سفید
جلسه 21: فضای برداری
جلسه 22: فضای سیگنال
جلسه 23: ادامه فضای سیگنال
جلسه 24: گرام-اشمیت، تابع گوسی Q
جلسه 25: مبحث فضای سیگنال، شروع مدولاسیون‌های دیجیتال PAM و PSK
جلسه 26: ادامه PSK و QAM و FSK
جلسه 27: سیگنال‌های Bi-Orthogonal و Simplex، مدولاسیون با حافظه
جلسه 28: مروری بر CPFSK و MSK، شروع مطالعه رفتار طیف مدولاسیون‌های دیجیتال
جلسه 29: ادامه مطالعه رفتار طیف مدولاسیون‌های دیجیتال، گیرنده بهینه در کانال AWGN، توضیح maximum likelihood
جلسه 30: ادامه مبحث گیرنده بهینه در کانال AWGN و Matched Filter، آشکارساز بهینه (MAP)
جلسه 31: اثبات بهینگی Maximum likelihood Sequence Detection، اشاره کوتاهی به Trellis Coded Modulation، الگوریتم Viterbi
جلسه 32: محاسبه احتمال خطای سیگنال‌های باینتری (BPSK) و Bi-Orthogonal و M-ary Orthogonal
جلسه 33: احتمال خطای Union Bound، مقایسه احتمال خطاهای QPSK و BPSK، احتمال خطای M-ary Binary
جلسه 34: احتمال خطای M-ary PAM، M-ary PSK، M-ary QAM
جلسه 35: مقایسه مدولاسیون‌های مختلف، حل چند نمونه سوال
جلسه 36: مدل کانال مخابراتی، قضیه نایکوئیست و نتیجه آن برای نداشتن تداخل بین سمبولی، مثالی از تلویزیون دیجیتال ماهواره‌ای
جلسه 37: همسان‌ساز (Equalizer)
جلسه 38: ادامه مباحث همسان‌ساز
جلسه 39: OFDM و مشخصه‌های کانال‌های وایرلس (گستره تأخیر، شیفت داپلر، زمان و پهنای باند همدوسی)
جلسه 40: مروری بر یک استاندارد مبتنی بر OFDM (وای فای) و روش‌های پیاده‌سازی آن
جلسه 41: مباحث OFDM، توضیح‌ طیف گسترده و CDMA، رفع اشکال محاسبه خطای PSK
جلسه 42: سنکرون‎‌سازی
جلسه 43: space time coding