جلسه هفتم: ادامه اشیاء سه‌بعدی

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات گرافیک کامپیوتری

جلسه اول: آشنایی با درس گرافیک کامپیوتری و کاربردهای آن
جلسه دوم: رسم خط و الگوریتم‌های آن
جلسه سوم: منحنی‌های دوبعدی و روش‌های نمایش آن‌ها
جلسه چهارم: سیستم مختصات همگن و خواص آن
جلسه پنجم: تبدیلات خطی و انواع آن‌ها
جلسه ششم: ادامه تبدیلات خطی – اشیاء سه‌بعدی و روش‌های نمایش آن‌ها
جلسه هفتم: ادامه اشیاء سه‌بعدی
جلسه هشتم: ادامه اشیاء سه‌بعدی – تبدیلات خطی در فضای سه‌بعدی
جلسه نهم: مقدمه‌ای بر OpenGL
جلسه دهم: مقدمه‌ای بر GLUT – تبدیلات مربوط به رویت‌پذیری
جلسه یازدهم: ادامه تبدیلات مربوط به رویت‌پذیری
جلسه دوازدهم: ادامه تبدیلات مربوط به رویت‌پذیری – روش Z-Buffering
جلسه سیزدهم: ادامه OpenGL – درخت دودویی افراز فضا
جلسه چهاردهم: نورپردازی و روش‌های مختلف آن
جلسه پانزدهم: سایه‌زنی و روش‌های آن (بخش اول)
جلسه شانزدهم: سایه‌زنی و روش‌های آن (بخش دوم)
جلسه هفدهم: نگاشت بافت روی اشیاء
جلسه هجدهم: روش ردیابی اشعه برای تولید تصویر نهایی (بخش اول)
جلسه نوزدهم: روش ردیابی اشعه برای تولید تصویر نهایی (بخش دوم)
جلسه بیستم: روش ردیابی اشعه برای تولید تصویر نهایی (بخش سوم)
جلسه بیست و یکم: Radiometry (بخش اول)
جلسه بیست و دوم: Radiometry (بخش دوم)
جلسه بیست و سوم: روش‌های درون‌یابی – منحنی‌های Bezier
جلسه بیست و چهارم: روش‌های درون‌یابی – Spline
جلسه بیست و پنجم: انیمیشن و تکنیک‌های آن