دوره مقدماتی نانو زیست فناوری در یک نگاه - بخش اول

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

جلسات آموزش صفر تا صد فناوری نانو - دوره مقدماتی

معرفی دوره
 
ابعاد نانو
 
تاریخچه نانو بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی پیش مدرن
 
دنیای مدرن نانو
 
نانو تکنولوژی در طبیعت - بخش اول
 
نانو تکنولوژی در طبیعت - بخش دوم
 
اثرات اندازه - بخش اول
 
اثرات اندازه - بخش دوم
 
مواد مغناطیسی - بخش اول
 
مواد مغناطیسی - بخش دوم
 
تغییر خواص مغناطیسی در ابعاد نانو
 
استفاده از نانو ذرات سوپر پارامغناطیسی اکسید آهن به عنوان حاجب (کنتراست) در تکنیک MRI
 
نانو زیست تقلیدی
 
روش‌های ساخت نانو مواد
 
روش‌های پایدارسازی نانو مواد
 
سم‌شناسی نانو مواد
 
زیست سازگاری و زیست تخریب‌پذیری
 
روش‌های مشخصه‌یابی نانو مواد - بخش اول
 
روش‌های مشخصه‌یابی نانو مواد - بخش دوم
 
کاربردهای نانوزیست فناوری - بخش اول
 
کاربردهای نانوزیست فناوری - بخش دوم
دوره مقدماتی نانو زیست فناوری در یک نگاه - بخش اول
 
دوره مقدماتی نانو زیست فناوری در یک نگاه - بخش دوم
 
دوره مقدماتی نانو زیست فناوری در یک نگاه - بخش سوم
 
کوئیز اول
 
کوئیز دوم
 
کوئیز سوم