مقدمه، آشنایی با ابزار و حجم مکعب

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات آموزش طراحی پایه

مقدمه، آشنایی با ابزار و حجم مکعب
 
برش مکعب، ساخت حجم‌های ترکیبی از حجم‌های ساده
 
شناخت حجم کره و تقسیمات سایه روشن
 
شناخت استوانه و ایجاد اشکال پیچیده مبتنی بر استوانه
 
تکمیل حجم مرکب مبتنی بر پایه استوانه با سایه روشن
 
طراحی شکل مرکب کوزه (جنسیت لعابی) با سایه روشن
 
طراحی شکل مرکب کتری (جنسیت استیل) با سایه روشن
 
طراحی شکل مرکب کوزه (جنسیت سفال) و پارچه با سایه روشن - بخش اول
 
طراحی شکل مرکب کوزه (جنسیت سفال) و پارچه با سایه روشن - بخش دوم
 
طراحی شکل مرکب پارچ دسته‌دار ( جنسیت فلزی) با سایه روشن - بخش اول
 
طراحی شکل مرکب پارچ دسته‌دار ( جنسیت فلزی) با سایه روشن - بخش دوم
 
طراحی ترکیبی (فضاسازی) بطری و ظرف انگور (جنسیت شیشه) با سایه روشن - بخش اول
 
طراحی ترکیبی (فضاسازی) بطری و ظرف انگور (جنسیت شیشه) با سایه روشن - بخش دوم
 
طراحی ترکیبی (فضاسازی) پارچ و هلو (جنسیت فلز لعابی) با سایه روشن - بخش اول
 
طراحی ترکیبی (فضاسازی) پارچ و هلو (جنسیت فلز لعابی) با سایه روشن - بخش دوم
 
پروژه: طبیعت بی‌جان (بطری و ظرف انگور)
 
پروژه: طبیعت بی‌جان (ظرف پارچ با هلو)