فصل اول: مقدمه
 
0 سوال
    
12:03 1399/12/20
فصل دوم: مفاهیم فیلترنویسی
 
0 سوال
    
15:08 1399/08/12
فصل سوم: آغاز فیلترنویسی
 
0 سوال
    
15:08 1399/08/12
فصل چهارم: انواع فیلترها
 
0 سوال
    
15:08 1399/08/12
فصل پنجم: سیستم سیگنال‌گیری
 
1 سوال
    
20:14 1399/09/17
فصل ششم: گام بعدی
 
0 سوال
    
15:08 1399/08/12
سوالات اخیر
دریافت فایل های نوت پد سیگنال
سلام برای دریافت فایل هایی نوت پدی که تو اموزش بیان کردید از چه طریقی باید اقدام کرد؟
1 پاسخ
0 امتیاز
سعید مرادی زاده
20:14 1399/09/17