×

گزارش خرابی

در این جلسه از آموزش با توجه به اینکه با عناصر جمله در زبان فارسی در جلسه قبل آشنا شدیم، به این می‌پردازیم که جمله چگونه باید ساخته شود وعلائم نگارشی مناسب با جمله‌ها چیست.

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم