جلسه پنجم - قید

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

سومین نوع اصلاح‌گرها قید‌ها توضیح داده می‌شود. قیدها (مثل: ... soon, very, too) می‌توانند فعل یا صفت باشند و یا یک قید دیگر را اصلاح کند (مثل: .He walks too quickly for me) و not هم یک قید است برای‌ مثال: is not happening باید توجه داشته باشیم که فاعل و مفعول بودن کلمات جزو اجزای کلام نیستند چون ممکن خود اسم یا ضمیر باشند.

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم