جلسه اول - اجزای کلام

 
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

در این جلسه parts of speech  را می‌خواهیم توضیح دهیم که به 9 بخش تقسیم می‌شود عبارتند از: verb, noun, pronoun, adjective, article, adverbs, preposition, conjunction, interjection در این جلسه انواع فعل (عملی: کاری که عملی دارد انجام می‌شود و انتسابی: چیزی را نسبت می‌دهد، حالتی را نشان می‌دهد) کاربرد آنها در جمله و قواعد مربوط به آن گفته می‌شود و یاد می‌گیریم برای معنی کردن کلمات باید به کل جمله نگاه کرد نه کلمه به تنهایی تا معنی کلمه را به درستی بشود فهمید.

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود