جلسه سوم - صفت، قید، حروف

 
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

سپس اصلاح‌گرها گفته می‌شوند که به سه قسمت صفت، قید و حروف تقسیم می‌‌شوند. کار اصلاح‌گرها دادن اطلاعات بیشتر درباره‌ی اسم و یا فعل است. در این بخش می‌خواهیم صفت‌ها را دقیق تر بررسی کنیم، صفت‌ها اسم و ضمیر را توصیف می‌کنند و جایگاه آن‌ها قبل از اسم یا ضمیر، بعد از افعال ربطی است.

مثال:

It is an impossible task, this task is impossible.

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود