جلسه اول - مکمل‌های جمله

 
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

قبل ار ورود به بحث مکمل‌های جمله اول باید 2 نوع فعل را بشناسیم که شامل دو بخش عملیاتی و ارتباطی (انتسابی:be, appear, sound…) هستند و خود بخش افعال عملیاتی به دو گروه لازم (مفعول ناپذیر) و متعدی (مفعول پذیر) تقسیم می‌شوند. برای مثال در جمله‌ی: I typed the letter کلمه‌ی letter مفعول است (فاعل کاری را توسط فعل روی مفعول انجام می‌دهد) و کلمه typed فعل متعددی است.و در جمله: Elliot slept فعل slept لازم است.

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود