جلسه سوم - مفعول مستقیم مفعول حرف اضافه

 
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

حالا می‌خواهیم مفعول غیر مستقیم را بررسی کنیم برای مفعول مستقیم ?whom? | what سؤال می‌شد، اما برای مفعول غیر مستقیم to یا for به ?whom? , what اضافه می‌شوند، جایگاه مفعول غیر مستقیم بین فعل متعدی و مفعول مستقیم است، اگر بعد از باشد مفعول حرف اضافه می‌شود معنی آنها یکی است اما از نظر ساختاری متفاوت هستند.

مثال:

Andrea told her mother the good.

در این جمله mother مفعول غیر مستقیم و news  مفعول مستقیم است.

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود