جلسه دوم - نهاد جمع یا مرکب

 
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

باید بتوانیم تشخیص بدهیم که نهاد جمع است یا مفرد زمانی که از and استفاده شود بین کلمات، نهاد جمع است و زمانی که بین آنها از or استفاده بشود یا جمع است یا مفرد و باید در جمله تشخیص داد.

مثال:

Omar and Sarah (is, are) going bowling.

اما زمانی هست که and  به کار رفته است اما معنای یک کلمه را می‌رسانند و نمی‌توان آنهارا جمع در نظر گرفت و باید از فعل مفرد استفاده کنیم.

مثال:

The skull and crossbones (was, were) a famous pirate symbol.

جواب was است چون skull و crossbones یک کلمه در کل هستند و مفرد به حساب می‌آیند.

زمانی که از each یا every استفاده کنیم در جمله بعد از آن اسم مرکب می‌آید و فعلی که می‌آید مفرد است.

مثال:

Each pot and pan (was, were) washed and carefully put away

چون each است were استفاده می‌شود.

مثال:

Either Andrea or his parents have left an umbrella in the closet.

چون his parents جمع است حتما فعل باید جمع باشد و نباید به  either نگاه کرد.

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود