جلسه دوم - مکان درست صفت یا قید

 
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

در بسیاری مواقع ما مکان صفت ها و یا قیدها را ممکن است اشتباه کنیم اما می‌خواهیم بدانیم چگونه جای آن‌هارا درست انتخاب کنیم و با زدن چند مثال می‌خواهیم یاد بگیریم مکان آن‌هارا درست انتخاب کنیم.

مثال:

Running to catch the bus, I tripped on my untied shoelace.

در این جمله I فاعل، tripped فعل و عبارت اول عبارت توصیفی است.

اصلاح‌گرها باید تا جایی که می‌شود به چیزی که توصیف می‌کنند نزدیک باشند حالا یا قبل آن یا بعد از آن، نزدیک ترین جای ممکن چون اگر دور باشند مفهوم عبارت مبهم می‌شود، که تک کلمات بیشتر مواقع چسبیده هستند اما عبارات ممکنت است جلوتر یا عقب‌تر باشند. البته گاهی اصلاح‌گرها مرجع ندارند و باید دقت کنیم درست به‌کارروند.

مقایسه‌ها سه نوع هستند یا مثبت هستند یا برتر یا عالی. حتماً نباید صفت باشند ممکن است قید باشند.

مثل:

a tall building, a colorful landscape, she run fast

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود