جلسه دوم - حالات ضمیر

 
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

ضمیر ها 3 حالت نهادی، مفعولی، ملکی، را دارند. ضمیرها می‌توانند ابتدای جمله نیایند.

مثل:

The fastest runner on the track team is she.

در این جمله she ضمیر نهادی است. ضمیر های نهادی (subject pronoun) شامل: I, you, she, he, it, we, you, they, them, their می‌شوند، ضمیرهای مفعولی دو حالت مستقیم و غیر مستقیم را دارند و زمانی که فعل متعددی باشد و جمله مفعول بگیرد، ضمیر مفعولی میگیریم، و حالت ملکی که به دو دسته تقسیم می‌شود یا بعد آن اسم می‌آید یا نمی‌آید.

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود